Candle Lighting Times for Marte
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:51 Mar22Tzav5:57
Sep10Rosh Hashana6:59 Mar29Shmini5:57
Sep14Vayeilech5:48 Apr5Tazria5:58
Sep18Yom Kippur5:45 Apr12Metzora5:58
Sep21Ha'Azinu5:43 Apr19Pesach5:59
Sep23Sukkot5:42 Apr20Pesach7:07
Sep24Sukkot6:49 Apr25Pesach6:00
Sep28Sukkot5:38 Apr26Pesach6:00
Sep30Shmini Atzeret5:37 May3Achrei Mot6:01
Oct1Simchat Torah6:44 May10Kedoshim6:02
Oct5Bereshit5:34 May17Emor6:04
Oct12Noach5:29 May24Behar6:06
Oct19Lech-Lecha5:25 May31Bechukotai6:08
Oct26Vayera5:22 Jun7Bamidbar6:10
Nov2Chayei Sara5:20 Jun8Shavuot7:18
Nov9Toldot5:18 Jun9Shavuot7:18
Nov16Vayetzei5:17 Jun14Nasso6:12
Nov23Vayishlach5:18 Jun21Beha'alotcha6:14
Nov30Vayeshev5:19 Jun28Sh'lach6:15
Dec7Miketz5:20 Jul5Korach6:16
Dec14Vayigash5:23 Jul12Chukat6:16
Dec21Vayechi5:26 Jul19Balak6:15
Dec28Shemot5:30 Jul26Pinchas6:14
Jan4Vaera5:34 Aug2Matot-Masei6:12
Jan11Bo5:38 Aug9Devarim6:09
Jan18Beshalach5:42 Aug16Vaetchanan6:06
Jan25Yitro5:45 Aug23Eikev6:02
Feb1Mishpatim5:48 Aug30Re'eh5:58
Feb8Terumah5:51 Sep6Shoftim5:53
Feb15Tetzaveh5:53 Sep13Ki Teitzei5:49
Feb22Ki Tisa5:54 Sep20Ki Tavo5:44
Mar1Vayakhel5:55 Sep27Nitzavim5:39
Mar8Pekudei5:56 Sep29Rosh Hashana5:38
Mar15Vayikra5:57

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →