Candle Lighting Times for Kamuli
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:30 Mar22Tzav6:39
Sep10Rosh Hashana7:38 Mar29Shmini6:37
Sep14Vayeilech6:28 Apr5Tazria6:35
Sep18Yom Kippur6:27 Apr12Metzora6:34
Sep21Ha'Azinu6:25 Apr19Pesach6:32
Sep23Sukkot6:25 Apr20Pesach7:40
Sep24Sukkot7:32 Apr25Pesach6:31
Sep28Sukkot6:23 Apr26Pesach6:31
Sep30Shmini Atzeret6:22 May3Achrei Mot6:30
Oct1Simchat Torah7:30 May10Kedoshim6:30
Oct5Bereshit6:20 May17Emor6:30
Oct12Noach6:18 May24Behar6:31
Oct19Lech-Lecha6:17 May31Bechukotai6:32
Oct26Vayera6:16 Jun7Bamidbar6:33
Nov2Chayei Sara6:15 Jun8Shavuot7:41
Nov9Toldot6:15 Jun9Shavuot7:42
Nov16Vayetzei6:16 Jun14Nasso6:35
Nov23Vayishlach6:18 Jun21Beha'alotcha6:36
Nov30Vayeshev6:20 Jun28Sh'lach6:38
Dec7Miketz6:23 Jul5Korach6:39
Dec14Vayigash6:26 Jul12Chukat6:40
Dec21Vayechi6:29 Jul19Balak6:40
Dec28Shemot6:33 Jul26Pinchas6:40
Jan4Vaera6:36 Aug2Matot-Masei6:40
Jan11Bo6:39 Aug9Devarim6:39
Jan18Beshalach6:42 Aug16Vaetchanan6:38
Jan25Yitro6:44 Aug23Eikev6:36
Feb1Mishpatim6:45 Aug30Re'eh6:34
Feb8Terumah6:46 Sep6Shoftim6:31
Feb15Tetzaveh6:46 Sep13Ki Teitzei6:29
Feb22Ki Tisa6:45 Sep20Ki Tavo6:26
Mar1Vayakhel6:44 Sep27Nitzavim6:23
Mar8Pekudei6:43 Sep29Rosh Hashana6:23
Mar15Vayikra6:41

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →