Candle lighting times for Wukari
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:06 Mar22Tzav18:13
Sep10Rosh Hashana19:14 Mar29Shmini18:12
Sep14Vayeilech18:03 Apr5Tazria18:12
Sep18Yom Kippur18:01 Apr12Metzora18:11
Sep21Ha'Azinu17:59 Apr19Pesach18:11
Sep23Sukkot17:58 Apr20Pesach19:20
Sep24Sukkot19:06 Apr25Pesach18:11
Sep28Sukkot17:55 Apr26Pesach18:11
Sep30Shmini Atzeret17:54 May3Achrei Mot18:12
Oct1Simchat Torah19:02 May10Kedoshim18:12
Oct5Bereshit17:51 May17Emor18:14
Oct12Noach17:48 May24Behar18:15
Oct19Lech-Lecha17:45 May31Bechukotai18:16
Oct26Vayera17:43 Jun7Bamidbar18:18
Nov2Chayei Sara17:41 Jun8Shavuot19:27
Nov9Toldot17:40 Jun9Shavuot19:27
Nov16Vayetzei17:40 Jun14Nasso18:20
Nov23Vayishlach17:41 Jun21Beha'alotcha18:22
Nov30Vayeshev17:42 Jun28Sh'lach18:23
Dec7Miketz17:44 Jul5Korach18:24
Dec14Vayigash17:47 Jul12Chukat18:24
Dec21Vayechi17:50 Jul19Balak18:24
Dec28Shemot17:54 Jul26Pinchas18:24
Jan4Vaera17:57 Aug2Matot-Masei18:22
Jan11Bo18:00 Aug9Devarim18:20
Jan18Beshalach18:04 Aug16Vaetchanan18:18
Jan25Yitro18:07 Aug23Eikev18:15
Feb1Mishpatim18:09 Aug30Re'eh18:11
Feb8Terumah18:11 Sep6Shoftim18:08
Feb15Tetzaveh18:12 Sep13Ki Teitzei18:04
Feb22Ki Tisa18:13 Sep20Ki Tavo18:00
Mar1Vayakhel18:14 Sep27Nitzavim17:56
Mar8Pekudei18:14 Sep29Rosh Hashana17:55
Mar15Vayikra18:14

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →