Candle Lighting Times for Kibale
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:38 Mar22Tzav6:47
Sep10Rosh Hashana7:46 Mar29Shmini6:46
Sep14Vayeilech6:36 Apr5Tazria6:44
Sep18Yom Kippur6:35 Apr12Metzora6:42
Sep21Ha'Azinu6:34 Apr19Pesach6:40
Sep23Sukkot6:33 Apr20Pesach7:48
Sep24Sukkot7:40 Apr25Pesach6:39
Sep28Sukkot6:31 Apr26Pesach6:39
Sep30Shmini Atzeret6:30 May3Achrei Mot6:38
Oct1Simchat Torah7:38 May10Kedoshim6:38
Oct5Bereshit6:29 May17Emor6:38
Oct12Noach6:27 May24Behar6:39
Oct19Lech-Lecha6:25 May31Bechukotai6:40
Oct26Vayera6:24 Jun7Bamidbar6:41
Nov2Chayei Sara6:23 Jun8Shavuot7:49
Nov9Toldot6:24 Jun9Shavuot7:49
Nov16Vayetzei6:24 Jun14Nasso6:43
Nov23Vayishlach6:26 Jun21Beha'alotcha6:44
Nov30Vayeshev6:28 Jun28Sh'lach6:46
Dec7Miketz6:31 Jul5Korach6:47
Dec14Vayigash6:34 Jul12Chukat6:48
Dec21Vayechi6:38 Jul19Balak6:48
Dec28Shemot6:41 Jul26Pinchas6:48
Jan4Vaera6:44 Aug2Matot-Masei6:48
Jan11Bo6:47 Aug9Devarim6:47
Jan18Beshalach6:50 Aug16Vaetchanan6:46
Jan25Yitro6:52 Aug23Eikev6:44
Feb1Mishpatim6:53 Aug30Re'eh6:42
Feb8Terumah6:54 Sep6Shoftim6:39
Feb15Tetzaveh6:54 Sep13Ki Teitzei6:37
Feb22Ki Tisa6:54 Sep20Ki Tavo6:34
Mar1Vayakhel6:53 Sep27Nitzavim6:31
Mar8Pekudei6:51 Sep29Rosh Hashana6:31
Mar15Vayikra6:49

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →