Candle Lighting Times for Kiboga
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:35 Mar22Tzav6:45
Sep10Rosh Hashana7:43 Mar29Shmini6:43
Sep14Vayeilech6:33 Apr5Tazria6:41
Sep18Yom Kippur6:32 Apr12Metzora6:39
Sep21Ha'Azinu6:31 Apr19Pesach6:38
Sep23Sukkot6:30 Apr20Pesach7:45
Sep24Sukkot7:38 Apr25Pesach6:37
Sep28Sukkot6:28 Apr26Pesach6:37
Sep30Shmini Atzeret6:27 May3Achrei Mot6:36
Oct1Simchat Torah7:35 May10Kedoshim6:36
Oct5Bereshit6:26 May17Emor6:36
Oct12Noach6:24 May24Behar6:36
Oct19Lech-Lecha6:22 May31Bechukotai6:37
Oct26Vayera6:21 Jun7Bamidbar6:38
Nov2Chayei Sara6:20 Jun8Shavuot7:47
Nov9Toldot6:21 Jun9Shavuot7:47
Nov16Vayetzei6:22 Jun14Nasso6:40
Nov23Vayishlach6:23 Jun21Beha'alotcha6:41
Nov30Vayeshev6:25 Jun28Sh'lach6:43
Dec7Miketz6:28 Jul5Korach6:44
Dec14Vayigash6:31 Jul12Chukat6:45
Dec21Vayechi6:35 Jul19Balak6:46
Dec28Shemot6:38 Jul26Pinchas6:46
Jan4Vaera6:41 Aug2Matot-Masei6:45
Jan11Bo6:45 Aug9Devarim6:44
Jan18Beshalach6:47 Aug16Vaetchanan6:43
Jan25Yitro6:49 Aug23Eikev6:41
Feb1Mishpatim6:50 Aug30Re'eh6:39
Feb8Terumah6:51 Sep6Shoftim6:37
Feb15Tetzaveh6:51 Sep13Ki Teitzei6:34
Feb22Ki Tisa6:51 Sep20Ki Tavo6:31
Mar1Vayakhel6:50 Sep27Nitzavim6:29
Mar8Pekudei6:48 Sep29Rosh Hashana6:28
Mar15Vayikra6:47

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →