Candle Lighting Times for Kisoro
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:43 Mar22Tzav6:53
Sep10Rosh Hashana7:51 Mar29Shmini6:51
Sep14Vayeilech6:41 Apr5Tazria6:48
Sep18Yom Kippur6:40 Apr12Metzora6:46
Sep21Ha'Azinu6:39 Apr19Pesach6:44
Sep23Sukkot6:38 Apr20Pesach7:52
Sep24Sukkot7:46 Apr25Pesach6:43
Sep28Sukkot6:37 Apr26Pesach6:43
Sep30Shmini Atzeret6:36 May3Achrei Mot6:42
Oct1Simchat Torah7:44 May10Kedoshim6:41
Oct5Bereshit6:35 May17Emor6:41
Oct12Noach6:33 May24Behar6:41
Oct19Lech-Lecha6:32 May31Bechukotai6:42
Oct26Vayera6:31 Jun7Bamidbar6:43
Nov2Chayei Sara6:31 Jun8Shavuot7:51
Nov9Toldot6:32 Jun9Shavuot7:51
Nov16Vayetzei6:33 Jun14Nasso6:44
Nov23Vayishlach6:35 Jun21Beha'alotcha6:46
Nov30Vayeshev6:37 Jun28Sh'lach6:47
Dec7Miketz6:40 Jul5Korach6:49
Dec14Vayigash6:43 Jul12Chukat6:50
Dec21Vayechi6:47 Jul19Balak6:51
Dec28Shemot6:50 Jul26Pinchas6:51
Jan4Vaera6:54 Aug2Matot-Masei6:51
Jan11Bo6:56 Aug9Devarim6:50
Jan18Beshalach6:59 Aug16Vaetchanan6:49
Jan25Yitro7:00 Aug23Eikev6:48
Feb1Mishpatim7:01 Aug30Re'eh6:46
Feb8Terumah7:02 Sep6Shoftim6:44
Feb15Tetzaveh7:01 Sep13Ki Teitzei6:42
Feb22Ki Tisa7:01 Sep20Ki Tavo6:39
Mar1Vayakhel6:59 Sep27Nitzavim6:37
Mar8Pekudei6:57 Sep29Rosh Hashana6:37
Mar15Vayikra6:55

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →