Candle lighting times for Sinfra
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:10 Mar22Tzav18:17
Sep10Rosh Hashana19:18 Mar29Shmini18:16
Sep14Vayeilech18:07 Apr5Tazria18:15
Sep18Yom Kippur18:05 Apr12Metzora18:15
Sep21Ha'Azinu18:03 Apr19Pesach18:14
Sep23Sukkot18:02 Apr20Pesach19:23
Sep24Sukkot19:10 Apr25Pesach18:14
Sep28Sukkot18:00 Apr26Pesach18:14
Sep30Shmini Atzeret17:59 May3Achrei Mot18:14
Oct1Simchat Torah19:06 May10Kedoshim18:15
Oct5Bereshit17:56 May17Emor18:16
Oct12Noach17:53 May24Behar18:17
Oct19Lech-Lecha17:50 May31Bechukotai18:19
Oct26Vayera17:48 Jun7Bamidbar18:20
Nov2Chayei Sara17:46 Jun8Shavuot19:29
Nov9Toldot17:46 Jun9Shavuot19:29
Nov16Vayetzei17:46 Jun14Nasso18:22
Nov23Vayishlach17:47 Jun21Beha'alotcha18:23
Nov30Vayeshev17:48 Jun28Sh'lach18:25
Dec7Miketz17:51 Jul5Korach18:26
Dec14Vayigash17:53 Jul12Chukat18:26
Dec21Vayechi17:57 Jul19Balak18:26
Dec28Shemot18:00 Jul26Pinchas18:26
Jan4Vaera18:04 Aug2Matot-Masei18:25
Jan11Bo18:07 Aug9Devarim18:23
Jan18Beshalach18:10 Aug16Vaetchanan18:21
Jan25Yitro18:13 Aug23Eikev18:18
Feb1Mishpatim18:15 Aug30Re'eh18:15
Feb8Terumah18:17 Sep6Shoftim18:12
Feb15Tetzaveh18:18 Sep13Ki Teitzei18:08
Feb22Ki Tisa18:19 Sep20Ki Tavo18:04
Mar1Vayakhel18:19 Sep27Nitzavim18:00
Mar8Pekudei18:19 Sep29Rosh Hashana17:59
Mar15Vayikra18:18

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →