Candle lighting times for Touba
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:18 Mar22Tzav18:24
Sep10Rosh Hashana19:26 Mar29Shmini18:24
Sep14Vayeilech18:15 Apr5Tazria18:23
Sep18Yom Kippur18:12 Apr12Metzora18:23
Sep21Ha'Azinu18:11 Apr19Pesach18:22
Sep23Sukkot18:09 Apr20Pesach19:31
Sep24Sukkot19:17 Apr25Pesach18:23
Sep28Sukkot18:06 Apr26Pesach18:23
Sep30Shmini Atzeret18:05 May3Achrei Mot18:23
Oct1Simchat Torah19:13 May10Kedoshim18:24
Oct5Bereshit18:03 May17Emor18:25
Oct12Noach17:59 May24Behar18:27
Oct19Lech-Lecha17:56 May31Bechukotai18:28
Oct26Vayera17:53 Jun7Bamidbar18:30
Nov2Chayei Sara17:52 Jun8Shavuot19:39
Nov9Toldot17:51 Jun9Shavuot19:39
Nov16Vayetzei17:51 Jun14Nasso18:32
Nov23Vayishlach17:51 Jun21Beha'alotcha18:33
Nov30Vayeshev17:53 Jun28Sh'lach18:35
Dec7Miketz17:55 Jul5Korach18:36
Dec14Vayigash17:58 Jul12Chukat18:36
Dec21Vayechi18:01 Jul19Balak18:36
Dec28Shemot18:04 Jul26Pinchas18:35
Jan4Vaera18:08 Aug2Matot-Masei18:34
Jan11Bo18:11 Aug9Devarim18:32
Jan18Beshalach18:15 Aug16Vaetchanan18:30
Jan25Yitro18:18 Aug23Eikev18:27
Feb1Mishpatim18:20 Aug30Re'eh18:23
Feb8Terumah18:22 Sep6Shoftim18:19
Feb15Tetzaveh18:24 Sep13Ki Teitzei18:15
Feb22Ki Tisa18:25 Sep20Ki Tavo18:11
Mar1Vayakhel18:25 Sep27Nitzavim18:07
Mar8Pekudei18:25 Sep29Rosh Hashana18:06
Mar15Vayikra18:25

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →