Candle lighting times for Ganta
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:21 Mar22Tzav18:28
Sep10Rosh Hashana19:29 Mar29Shmini18:27
Sep14Vayeilech18:18 Apr5Tazria18:26
Sep18Yom Kippur18:16 Apr12Metzora18:25
Sep21Ha'Azinu18:14 Apr19Pesach18:25
Sep23Sukkot18:13 Apr20Pesach19:34
Sep24Sukkot19:21 Apr25Pesach18:25
Sep28Sukkot18:10 Apr26Pesach18:25
Sep30Shmini Atzeret18:09 May3Achrei Mot18:25
Oct1Simchat Torah19:17 May10Kedoshim18:26
Oct5Bereshit18:06 May17Emor18:27
Oct12Noach18:03 May24Behar18:29
Oct19Lech-Lecha18:00 May31Bechukotai18:30
Oct26Vayera17:58 Jun7Bamidbar18:32
Nov2Chayei Sara17:56 Jun8Shavuot19:41
Nov9Toldot17:55 Jun9Shavuot19:41
Nov16Vayetzei17:55 Jun14Nasso18:33
Nov23Vayishlach17:56 Jun21Beha'alotcha18:35
Nov30Vayeshev17:58 Jun28Sh'lach18:36
Dec7Miketz18:00 Jul5Korach18:37
Dec14Vayigash18:03 Jul12Chukat18:38
Dec21Vayechi18:06 Jul19Balak18:38
Dec28Shemot18:09 Jul26Pinchas18:37
Jan4Vaera18:13 Aug2Matot-Masei18:36
Jan11Bo18:16 Aug9Devarim18:34
Jan18Beshalach18:20 Aug16Vaetchanan18:32
Jan25Yitro18:22 Aug23Eikev18:29
Feb1Mishpatim18:25 Aug30Re'eh18:26
Feb8Terumah18:27 Sep6Shoftim18:22
Feb15Tetzaveh18:28 Sep13Ki Teitzei18:19
Feb22Ki Tisa18:29 Sep20Ki Tavo18:15
Mar1Vayakhel18:29 Sep27Nitzavim18:11
Mar8Pekudei18:29 Sep29Rosh Hashana18:10
Mar15Vayikra18:28

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →