Candle Lighting Times for Kanel
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:40 Mar22Tzav6:45
Sep10Rosh Hashana7:48 Mar29Shmini6:46
Sep14Vayeilech6:37 Apr5Tazria6:47
Sep18Yom Kippur6:33 Apr12Metzora6:48
Sep21Ha'Azinu6:31 Apr19Pesach6:50
Sep23Sukkot6:29 Apr20Pesach7:58
Sep24Sukkot7:37 Apr25Pesach6:51
Sep28Sukkot6:26 Apr26Pesach6:51
Sep30Shmini Atzeret6:24 May3Achrei Mot6:53
Oct1Simchat Torah7:31 May10Kedoshim6:55
Oct5Bereshit6:20 May17Emor6:57
Oct12Noach6:16 May24Behar6:59
Oct19Lech-Lecha6:11 May31Bechukotai7:01
Oct26Vayera6:07 Jun7Bamidbar7:04
Nov2Chayei Sara6:04 Jun8Shavuot8:12
Nov9Toldot6:02 Jun9Shavuot8:12
Nov16Vayetzei6:01 Jun14Nasso7:06
Nov23Vayishlach6:01 Jun21Beha'alotcha7:07
Nov30Vayeshev6:01 Jun28Sh'lach7:09
Dec7Miketz6:03 Jul5Korach7:09
Dec14Vayigash6:06 Jul12Chukat7:09
Dec21Vayechi6:09 Jul19Balak7:08
Dec28Shemot6:12 Jul26Pinchas7:07
Jan4Vaera6:17 Aug2Matot-Masei7:04
Jan11Bo6:21 Aug9Devarim7:01
Jan18Beshalach6:25 Aug16Vaetchanan6:57
Jan25Yitro6:29 Aug23Eikev6:53
Feb1Mishpatim6:32 Aug30Re'eh6:48
Feb8Terumah6:35 Sep6Shoftim6:43
Feb15Tetzaveh6:38 Sep13Ki Teitzei6:38
Feb22Ki Tisa6:40 Sep20Ki Tavo6:32
Mar1Vayakhel6:42 Sep27Nitzavim6:27
Mar8Pekudei6:43 Sep29Rosh Hashana6:25
Mar15Vayikra6:44

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →