Candle Lighting Times for Thiès
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:55 Mar22Tzav7:00
Sep10Rosh Hashana8:02 Mar29Shmini7:01
Sep14Vayeilech6:51 Apr5Tazria7:02
Sep18Yom Kippur6:48 Apr12Metzora7:03
Sep21Ha'Azinu6:46 Apr19Pesach7:04
Sep23Sukkot6:44 Apr20Pesach8:12
Sep24Sukkot7:52 Apr25Pesach7:05
Sep28Sukkot6:41 Apr26Pesach7:05
Sep30Shmini Atzeret6:39 May3Achrei Mot7:07
Oct1Simchat Torah7:46 May10Kedoshim7:09
Oct5Bereshit6:36 May17Emor7:11
Oct12Noach6:31 May24Behar7:13
Oct19Lech-Lecha6:27 May31Bechukotai7:15
Oct26Vayera6:23 Jun7Bamidbar7:17
Nov2Chayei Sara6:20 Jun8Shavuot8:26
Nov9Toldot6:18 Jun9Shavuot8:26
Nov16Vayetzei6:17 Jun14Nasso7:19
Nov23Vayishlach6:17 Jun21Beha'alotcha7:21
Nov30Vayeshev6:18 Jun28Sh'lach7:22
Dec7Miketz6:19 Jul5Korach7:23
Dec14Vayigash6:22 Jul12Chukat7:23
Dec21Vayechi6:25 Jul19Balak7:22
Dec28Shemot6:29 Jul26Pinchas7:21
Jan4Vaera6:33 Aug2Matot-Masei7:18
Jan11Bo6:37 Aug9Devarim7:15
Jan18Beshalach6:41 Aug16Vaetchanan7:12
Jan25Yitro6:45 Aug23Eikev7:07
Feb1Mishpatim6:48 Aug30Re'eh7:03
Feb8Terumah6:51 Sep6Shoftim6:58
Feb15Tetzaveh6:53 Sep13Ki Teitzei6:52
Feb22Ki Tisa6:56 Sep20Ki Tavo6:47
Mar1Vayakhel6:57 Sep27Nitzavim6:42
Mar8Pekudei6:58 Sep29Rosh Hashana6:40
Mar15Vayikra6:59

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →