Candle Lighting Times for Koné
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:35 Mar22Tzav5:52
Sep10Rosh Hashana6:43 Mar29Shmini5:46
Sep14Vayeilech5:36 Apr5Tazria5:39
Sep18Yom Kippur5:37 Apr12Metzora5:33
Sep21Ha'Azinu5:38 Apr19Pesach5:28
Sep23Sukkot5:38 Apr20Pesach6:35
Sep24Sukkot6:46 Apr25Pesach5:23
Sep28Sukkot5:39 Apr26Pesach5:23
Sep30Shmini Atzeret5:40 May3Achrei Mot5:18
Oct1Simchat Torah6:48 May10Kedoshim5:14
Oct5Bereshit5:41 May17Emor5:11
Oct12Noach5:44 May24Behar5:09
Oct19Lech-Lecha5:46 May31Bechukotai5:08
Oct26Vayera5:49 Jun7Bamidbar5:08
Nov2Chayei Sara5:53 Jun8Shavuot6:16
Nov9Toldot5:56 Jun9Shavuot6:16
Nov16Vayetzei6:00 Jun14Nasso5:08
Nov23Vayishlach6:05 Jun21Beha'alotcha5:09
Nov30Vayeshev6:10 Jun28Sh'lach5:11
Dec7Miketz6:14 Jul5Korach5:13
Dec14Vayigash6:18 Jul12Chukat5:16
Dec21Vayechi6:22 Jul19Balak5:18
Dec28Shemot6:25 Jul26Pinchas5:21
Jan4Vaera6:28 Aug2Matot-Masei5:24
Jan11Bo6:29 Aug9Devarim5:26
Jan18Beshalach6:29 Aug16Vaetchanan5:28
Jan25Yitro6:29 Aug23Eikev5:30
Feb1Mishpatim6:27 Aug30Re'eh5:32
Feb8Terumah6:24 Sep6Shoftim5:34
Feb15Tetzaveh6:20 Sep13Ki Teitzei5:36
Feb22Ki Tisa6:15 Sep20Ki Tavo5:37
Mar1Vayakhel6:10 Sep27Nitzavim5:39
Mar8Pekudei6:04 Sep29Rosh Hashana5:40
Mar15Vayikra5:58

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →