Candle Lighting Times for Païta
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:28 Mar22Tzav5:46
Sep10Rosh Hashana6:37 Mar29Shmini5:39
Sep14Vayeilech5:30 Apr5Tazria5:33
Sep18Yom Kippur5:31 Apr12Metzora5:27
Sep21Ha'Azinu5:32 Apr19Pesach5:21
Sep23Sukkot5:32 Apr20Pesach6:28
Sep24Sukkot6:41 Apr25Pesach5:16
Sep28Sukkot5:34 Apr26Pesach5:16
Sep30Shmini Atzeret5:34 May3Achrei Mot5:11
Oct1Simchat Torah6:43 May10Kedoshim5:07
Oct5Bereshit5:36 May17Emor5:04
Oct12Noach5:38 May24Behar5:01
Oct19Lech-Lecha5:41 May31Bechukotai5:00
Oct26Vayera5:44 Jun7Bamidbar5:00
Nov2Chayei Sara5:48 Jun8Shavuot6:08
Nov9Toldot5:52 Jun9Shavuot6:08
Nov16Vayetzei5:56 Jun14Nasso5:00
Nov23Vayishlach6:01 Jun21Beha'alotcha5:01
Nov30Vayeshev6:06 Jun28Sh'lach5:03
Dec7Miketz6:10 Jul5Korach5:05
Dec14Vayigash6:15 Jul12Chukat5:08
Dec21Vayechi6:19 Jul19Balak5:10
Dec28Shemot6:22 Jul26Pinchas5:13
Jan4Vaera6:24 Aug2Matot-Masei5:16
Jan11Bo6:25 Aug9Devarim5:19
Jan18Beshalach6:25 Aug16Vaetchanan5:21
Jan25Yitro6:24 Aug23Eikev5:23
Feb1Mishpatim6:22 Aug30Re'eh5:26
Feb8Terumah6:19 Sep6Shoftim5:28
Feb15Tetzaveh6:15 Sep13Ki Teitzei5:29
Feb22Ki Tisa6:10 Sep20Ki Tavo5:31
Mar1Vayakhel6:05 Sep27Nitzavim5:33
Mar8Pekudei5:59 Sep29Rosh Hashana5:34
Mar15Vayikra5:53

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →