Candle Lighting Times for Anabar
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:35 Mar22Tzav6:44
Sep10Rosh Hashana7:42 Mar29Shmini6:42
Sep14Vayeilech6:33 Apr5Tazria6:40
Sep18Yom Kippur6:31 Apr12Metzora6:38
Sep21Ha'Azinu6:30 Apr19Pesach6:37
Sep23Sukkot6:30 Apr20Pesach7:45
Sep24Sukkot7:37 Apr25Pesach6:36
Sep28Sukkot6:28 Apr26Pesach6:36
Sep30Shmini Atzeret6:27 May3Achrei Mot6:35
Oct1Simchat Torah7:35 May10Kedoshim6:34
Oct5Bereshit6:25 May17Emor6:34
Oct12Noach6:23 May24Behar6:35
Oct19Lech-Lecha6:22 May31Bechukotai6:36
Oct26Vayera6:21 Jun7Bamidbar6:37
Nov2Chayei Sara6:20 Jun8Shavuot7:45
Nov9Toldot6:20 Jun9Shavuot7:45
Nov16Vayetzei6:21 Jun14Nasso6:38
Nov23Vayishlach6:23 Jun21Beha'alotcha6:40
Nov30Vayeshev6:25 Jun28Sh'lach6:41
Dec7Miketz6:28 Jul5Korach6:43
Dec14Vayigash6:31 Jul12Chukat6:44
Dec21Vayechi6:34 Jul19Balak6:44
Dec28Shemot6:38 Jul26Pinchas6:45
Jan4Vaera6:41 Aug2Matot-Masei6:44
Jan11Bo6:44 Aug9Devarim6:43
Jan18Beshalach6:47 Aug16Vaetchanan6:42
Jan25Yitro6:49 Aug23Eikev6:40
Feb1Mishpatim6:50 Aug30Re'eh6:38
Feb8Terumah6:51 Sep6Shoftim6:36
Feb15Tetzaveh6:51 Sep13Ki Teitzei6:33
Feb22Ki Tisa6:50 Sep20Ki Tavo6:31
Mar1Vayakhel6:49 Sep27Nitzavim6:28
Mar8Pekudei6:48 Sep29Rosh Hashana6:28
Mar15Vayikra6:46

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →