Candle Lighting Times for Amursk
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana7:02 Mar22Tzav6:49
Sep10Rosh Hashana8:08 Mar29Shmini7:00
Sep14Vayeilech6:51 Apr5Tazria7:11
Sep18Yom Kippur6:43 Apr12Metzora7:22
Sep21Ha'Azinu6:36 Apr19Pesach7:33
Sep23Sukkot6:31 Apr20Pesach8:43
Sep24Sukkot7:37 Apr25Pesach7:43
Sep28Sukkot6:20 Apr26Pesach7:44
Sep30Shmini Atzeret6:16 May3Achrei Mot7:55
Oct1Simchat Torah7:22 May10Kedoshim8:06
Oct5Bereshit6:05 May17Emor8:16
Oct12Noach5:50 May24Behar8:25
Oct19Lech-Lecha5:36 May31Bechukotai8:33
Oct26Vayera5:22 Jun7Bamidbar8:40
Nov2Chayei Sara5:10 Jun8Shavuot9:49
Nov9Toldot4:58 Jun9Shavuot9:50
Nov16Vayetzei4:49 Jun14Nasso8:45
Nov23Vayishlach4:41 Jun21Beha'alotcha8:48
Nov30Vayeshev4:35 Jun28Sh'lach8:48
Dec7Miketz4:32 Jul5Korach8:46
Dec14Vayigash4:31 Jul12Chukat8:42
Dec21Vayechi4:33 Jul19Balak8:36
Dec28Shemot4:37 Jul26Pinchas8:27
Jan4Vaera4:44 Aug2Matot-Masei8:17
Jan11Bo4:53 Aug9Devarim8:06
Jan18Beshalach5:03 Aug16Vaetchanan7:53
Jan25Yitro5:14 Aug23Eikev7:39
Feb1Mishpatim5:26 Aug30Re'eh7:25
Feb8Terumah5:38 Sep6Shoftim7:10
Feb15Tetzaveh5:50 Sep13Ki Teitzei6:54
Feb22Ki Tisa6:02 Sep20Ki Tavo6:39
Mar1Vayakhel6:14 Sep27Nitzavim6:23
Mar8Pekudei6:26 Sep29Rosh Hashana6:19
Mar15Vayikra6:37

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →