Candle Lighting Times for Ahero
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:22 Mar22Tzav6:32
Sep10Rosh Hashana7:30 Mar29Shmini6:30
Sep14Vayeilech6:21 Apr5Tazria6:28
Sep18Yom Kippur6:19 Apr12Metzora6:26
Sep21Ha'Azinu6:18 Apr19Pesach6:24
Sep23Sukkot6:17 Apr20Pesach7:32
Sep24Sukkot7:25 Apr25Pesach6:23
Sep28Sukkot6:16 Apr26Pesach6:23
Sep30Shmini Atzeret6:15 May3Achrei Mot6:22
Oct1Simchat Torah7:23 May10Kedoshim6:22
Oct5Bereshit6:13 May17Emor6:22
Oct12Noach6:12 May24Behar6:22
Oct19Lech-Lecha6:10 May31Bechukotai6:23
Oct26Vayera6:09 Jun7Bamidbar6:25
Nov2Chayei Sara6:09 Jun8Shavuot7:33
Nov9Toldot6:09 Jun9Shavuot7:33
Nov16Vayetzei6:10 Jun14Nasso6:26
Nov23Vayishlach6:12 Jun21Beha'alotcha6:28
Nov30Vayeshev6:14 Jun28Sh'lach6:29
Dec7Miketz6:17 Jul5Korach6:30
Dec14Vayigash6:20 Jul12Chukat6:31
Dec21Vayechi6:23 Jul19Balak6:32
Dec28Shemot6:27 Jul26Pinchas6:32
Jan4Vaera6:30 Aug2Matot-Masei6:32
Jan11Bo6:33 Aug9Devarim6:31
Jan18Beshalach6:36 Aug16Vaetchanan6:30
Jan25Yitro6:37 Aug23Eikev6:28
Feb1Mishpatim6:39 Aug30Re'eh6:26
Feb8Terumah6:39 Sep6Shoftim6:24
Feb15Tetzaveh6:39 Sep13Ki Teitzei6:21
Feb22Ki Tisa6:39 Sep20Ki Tavo6:19
Mar1Vayakhel6:37 Sep27Nitzavim6:16
Mar8Pekudei6:36 Sep29Rosh Hashana6:15
Mar15Vayikra6:34

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →