Candle Lighting Times for Gosen
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:43 Mar22Tzav5:38
Sep10Rosh Hashana6:49 Mar29Shmini5:44
Sep14Vayeilech5:35 Apr5Tazria5:51
Sep18Yom Kippur5:29 Apr12Metzora5:57
Sep21Ha'Azinu5:24 Apr19Pesach6:03
Sep23Sukkot5:21 Apr20Pesach7:12
Sep24Sukkot6:28 Apr25Pesach6:09
Sep28Sukkot5:14 Apr26Pesach6:10
Sep30Shmini Atzeret5:10 May3Achrei Mot6:16
Oct1Simchat Torah6:17 May10Kedoshim6:22
Oct5Bereshit5:03 May17Emor6:29
Oct12Noach4:53 May24Behar6:34
Oct19Lech-Lecha4:43 May31Bechukotai6:40
Oct26Vayera4:34 Jun7Bamidbar6:44
Nov2Chayei Sara4:26 Jun8Shavuot7:53
Nov9Toldot4:19 Jun9Shavuot7:53
Nov16Vayetzei4:13 Jun14Nasso6:48
Nov23Vayishlach4:09 Jun21Beha'alotcha6:50
Nov30Vayeshev4:07 Jun28Sh'lach6:51
Dec7Miketz4:06 Jul5Korach6:50
Dec14Vayigash4:07 Jul12Chukat6:48
Dec21Vayechi4:09 Jul19Balak6:45
Dec28Shemot4:13 Jul26Pinchas6:40
Jan4Vaera4:19 Aug2Matot-Masei6:33
Jan11Bo4:25 Aug9Devarim6:26
Jan18Beshalach4:32 Aug16Vaetchanan6:18
Jan25Yitro4:40 Aug23Eikev6:08
Feb1Mishpatim4:48 Aug30Re'eh5:58
Feb8Terumah4:55 Sep6Shoftim5:48
Feb15Tetzaveh5:03 Sep13Ki Teitzei5:37
Feb22Ki Tisa5:10 Sep20Ki Tavo5:26
Mar1Vayakhel5:18 Sep27Nitzavim5:15
Mar8Pekudei5:24 Sep29Rosh Hashana5:12
Mar15Vayikra5:31

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →