Candle Lighting Times for Mumias
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:24 Mar22Tzav6:34
Sep10Rosh Hashana7:32 Mar29Shmini6:32
Sep14Vayeilech6:22 Apr5Tazria6:30
Sep18Yom Kippur6:21 Apr12Metzora6:28
Sep21Ha'Azinu6:20 Apr19Pesach6:26
Sep23Sukkot6:19 Apr20Pesach7:34
Sep24Sukkot7:27 Apr25Pesach6:25
Sep28Sukkot6:17 Apr26Pesach6:25
Sep30Shmini Atzeret6:17 May3Achrei Mot6:24
Oct1Simchat Torah7:24 May10Kedoshim6:24
Oct5Bereshit6:15 May17Emor6:24
Oct12Noach6:13 May24Behar6:24
Oct19Lech-Lecha6:12 May31Bechukotai6:25
Oct26Vayera6:11 Jun7Bamidbar6:27
Nov2Chayei Sara6:10 Jun8Shavuot7:35
Nov9Toldot6:11 Jun9Shavuot7:35
Nov16Vayetzei6:11 Jun14Nasso6:28
Nov23Vayishlach6:13 Jun21Beha'alotcha6:30
Nov30Vayeshev6:15 Jun28Sh'lach6:31
Dec7Miketz6:18 Jul5Korach6:32
Dec14Vayigash6:21 Jul12Chukat6:33
Dec21Vayechi6:25 Jul19Balak6:34
Dec28Shemot6:28 Jul26Pinchas6:34
Jan4Vaera6:32 Aug2Matot-Masei6:34
Jan11Bo6:35 Aug9Devarim6:33
Jan18Beshalach6:37 Aug16Vaetchanan6:32
Jan25Yitro6:39 Aug23Eikev6:30
Feb1Mishpatim6:40 Aug30Re'eh6:28
Feb8Terumah6:41 Sep6Shoftim6:25
Feb15Tetzaveh6:41 Sep13Ki Teitzei6:23
Feb22Ki Tisa6:40 Sep20Ki Tavo6:20
Mar1Vayakhel6:39 Sep27Nitzavim6:18
Mar8Pekudei6:38 Sep29Rosh Hashana6:17
Mar15Vayikra6:36

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →