Candle lighting times for Shido
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:02 Mar22Tzav17:59
Sep10Rosh Hashana19:09 Mar29Shmini18:04
Sep14Vayeilech17:54 Apr5Tazria18:10
Sep18Yom Kippur17:49 Apr12Metzora18:15
Sep21Ha'Azinu17:44 Apr19Pesach18:20
Sep23Sukkot17:42 Apr20Pesach19:30
Sep24Sukkot18:49 Apr25Pesach18:25
Sep28Sukkot17:35 Apr26Pesach18:26
Sep30Shmini Atzeret17:32 May3Achrei Mot18:32
Oct1Simchat Torah18:39 May10Kedoshim18:37
Oct5Bereshit17:25 May17Emor18:43
Oct12Noach17:15 May24Behar18:48
Oct19Lech-Lecha17:07 May31Bechukotai18:52
Oct26Vayera16:59 Jun7Bamidbar18:56
Nov2Chayei Sara16:52 Jun8Shavuot20:05
Nov9Toldot16:46 Jun9Shavuot20:06
Nov16Vayetzei16:42 Jun14Nasso18:59
Nov23Vayishlach16:38 Jun21Beha'alotcha19:01
Nov30Vayeshev16:36 Jun28Sh'lach19:02
Dec7Miketz16:36 Jul5Korach19:02
Dec14Vayigash16:37 Jul12Chukat19:00
Dec21Vayechi16:40 Jul19Balak18:57
Dec28Shemot16:44 Jul26Pinchas18:52
Jan4Vaera16:49 Aug2Matot-Masei18:47
Jan11Bo16:55 Aug9Devarim18:40
Jan18Beshalach17:02 Aug16Vaetchanan18:33
Jan25Yitro17:09 Aug23Eikev18:25
Feb1Mishpatim17:16 Aug30Re'eh18:16
Feb8Terumah17:23 Sep6Shoftim18:06
Feb15Tetzaveh17:30 Sep13Ki Teitzei17:56
Feb22Ki Tisa17:36 Sep20Ki Tavo17:46
Mar1Vayakhel17:42 Sep27Nitzavim17:36
Mar8Pekudei17:48 Sep29Rosh Hashana17:33
Mar15Vayikra17:54

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →