Candle Lighting Times for Suzaka
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:46 Mar22Tzav5:41
Sep10Rosh Hashana6:52 Mar29Shmini5:47
Sep14Vayeilech5:38 Apr5Tazria5:53
Sep18Yom Kippur5:32 Apr12Metzora5:59
Sep21Ha'Azinu5:28 Apr19Pesach6:05
Sep23Sukkot5:25 Apr20Pesach7:14
Sep24Sukkot6:31 Apr25Pesach6:11
Sep28Sukkot5:17 Apr26Pesach6:11
Sep30Shmini Atzeret5:14 May3Achrei Mot6:18
Oct1Simchat Torah6:21 May10Kedoshim6:24
Oct5Bereshit5:07 May17Emor6:29
Oct12Noach4:57 May24Behar6:35
Oct19Lech-Lecha4:47 May31Bechukotai6:40
Oct26Vayera4:39 Jun7Bamidbar6:44
Nov2Chayei Sara4:31 Jun8Shavuot7:53
Nov9Toldot4:24 Jun9Shavuot7:53
Nov16Vayetzei4:19 Jun14Nasso6:48
Nov23Vayishlach4:15 Jun21Beha'alotcha6:50
Nov30Vayeshev4:13 Jun28Sh'lach6:51
Dec7Miketz4:12 Jul5Korach6:50
Dec14Vayigash4:13 Jul12Chukat6:48
Dec21Vayechi4:16 Jul19Balak6:45
Dec28Shemot4:20 Jul26Pinchas6:40
Jan4Vaera4:25 Aug2Matot-Masei6:34
Jan11Bo4:31 Aug9Devarim6:27
Jan18Beshalach4:38 Aug16Vaetchanan6:19
Jan25Yitro4:46 Aug23Eikev6:10
Feb1Mishpatim4:53 Aug30Re'eh6:01
Feb8Terumah5:01 Sep6Shoftim5:51
Feb15Tetzaveh5:08 Sep13Ki Teitzei5:40
Feb22Ki Tisa5:15 Sep20Ki Tavo5:30
Mar1Vayakhel5:22 Sep27Nitzavim5:19
Mar8Pekudei5:28 Sep29Rosh Hashana5:16
Mar15Vayikra5:35

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →