Candle Lighting Times for Nyeri
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:14 Mar22Tzav6:24
Sep10Rosh Hashana7:22 Mar29Shmini6:22
Sep14Vayeilech6:13 Apr5Tazria6:20
Sep18Yom Kippur6:11 Apr12Metzora6:18
Sep21Ha'Azinu6:10 Apr19Pesach6:17
Sep23Sukkot6:09 Apr20Pesach7:24
Sep24Sukkot7:17 Apr25Pesach6:15
Sep28Sukkot6:08 Apr26Pesach6:15
Sep30Shmini Atzeret6:07 May3Achrei Mot6:15
Oct1Simchat Torah7:15 May10Kedoshim6:14
Oct5Bereshit6:05 May17Emor6:14
Oct12Noach6:03 May24Behar6:15
Oct19Lech-Lecha6:02 May31Bechukotai6:16
Oct26Vayera6:01 Jun7Bamidbar6:17
Nov2Chayei Sara6:00 Jun8Shavuot7:25
Nov9Toldot6:01 Jun9Shavuot7:25
Nov16Vayetzei6:01 Jun14Nasso6:18
Nov23Vayishlach6:03 Jun21Beha'alotcha6:20
Nov30Vayeshev6:05 Jun28Sh'lach6:21
Dec7Miketz6:08 Jul5Korach6:23
Dec14Vayigash6:11 Jul12Chukat6:24
Dec21Vayechi6:15 Jul19Balak6:24
Dec28Shemot6:18 Jul26Pinchas6:24
Jan4Vaera6:22 Aug2Matot-Masei6:24
Jan11Bo6:25 Aug9Devarim6:23
Jan18Beshalach6:27 Aug16Vaetchanan6:22
Jan25Yitro6:29 Aug23Eikev6:20
Feb1Mishpatim6:30 Aug30Re'eh6:18
Feb8Terumah6:31 Sep6Shoftim6:16
Feb15Tetzaveh6:31 Sep13Ki Teitzei6:13
Feb22Ki Tisa6:30 Sep20Ki Tavo6:10
Mar1Vayakhel6:29 Sep27Nitzavim6:08
Mar8Pekudei6:28 Sep29Rosh Hashana6:07
Mar15Vayikra6:26

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →