Candle Lighting Times for Sepang
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:56 Mar22Tzav7:05
Sep10Rosh Hashana8:04 Mar29Shmini7:03
Sep14Vayeilech6:54 Apr5Tazria7:02
Sep18Yom Kippur6:52 Apr12Metzora7:00
Sep21Ha'Azinu6:51 Apr19Pesach6:59
Sep23Sukkot6:50 Apr20Pesach8:07
Sep24Sukkot7:58 Apr25Pesach6:58
Sep28Sukkot6:48 Apr26Pesach6:58
Sep30Shmini Atzeret6:47 May3Achrei Mot6:58
Oct1Simchat Torah7:55 May10Kedoshim6:58
Oct5Bereshit6:45 May17Emor6:58
Oct12Noach6:43 May24Behar6:59
Oct19Lech-Lecha6:41 May31Bechukotai7:00
Oct26Vayera6:40 Jun7Bamidbar7:01
Nov2Chayei Sara6:39 Jun8Shavuot8:10
Nov9Toldot6:39 Jun9Shavuot8:10
Nov16Vayetzei6:39 Jun14Nasso7:03
Nov23Vayishlach6:40 Jun21Beha'alotcha7:05
Nov30Vayeshev6:42 Jun28Sh'lach7:06
Dec7Miketz6:45 Jul5Korach7:07
Dec14Vayigash6:48 Jul12Chukat7:08
Dec21Vayechi6:51 Jul19Balak7:08
Dec28Shemot6:55 Jul26Pinchas7:08
Jan4Vaera6:58 Aug2Matot-Masei7:08
Jan11Bo7:02 Aug9Devarim7:07
Jan18Beshalach7:04 Aug16Vaetchanan7:05
Jan25Yitro7:07 Aug23Eikev7:03
Feb1Mishpatim7:08 Aug30Re'eh7:00
Feb8Terumah7:09 Sep6Shoftim6:58
Feb15Tetzaveh7:10 Sep13Ki Teitzei6:55
Feb22Ki Tisa7:09 Sep20Ki Tavo6:52
Mar1Vayakhel7:09 Sep27Nitzavim6:49
Mar8Pekudei7:08 Sep29Rosh Hashana6:48
Mar15Vayikra7:06

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →