Candle Lighting Times for Alabat
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:40 Mar22Tzav5:44
Sep10Rosh Hashana6:47 Mar29Shmini5:45
Sep14Vayeilech5:36 Apr5Tazria5:46
Sep18Yom Kippur5:33 Apr12Metzora5:47
Sep21Ha'Azinu5:31 Apr19Pesach5:47
Sep23Sukkot5:29 Apr20Pesach6:56
Sep24Sukkot6:36 Apr25Pesach5:48
Sep28Sukkot5:26 Apr26Pesach5:49
Sep30Shmini Atzeret5:24 May3Achrei Mot5:50
Oct1Simchat Torah6:31 May10Kedoshim5:52
Oct5Bereshit5:21 May17Emor5:54
Oct12Noach5:16 May24Behar5:56
Oct19Lech-Lecha5:12 May31Bechukotai5:58
Oct26Vayera5:08 Jun7Bamidbar6:00
Nov2Chayei Sara5:05 Jun8Shavuot7:08
Nov9Toldot5:03 Jun9Shavuot7:09
Nov16Vayetzei5:02 Jun14Nasso6:02
Nov23Vayishlach5:02 Jun21Beha'alotcha6:04
Nov30Vayeshev5:03 Jun28Sh'lach6:05
Dec7Miketz5:05 Jul5Korach6:06
Dec14Vayigash5:07 Jul12Chukat6:06
Dec21Vayechi5:10 Jul19Balak6:05
Dec28Shemot5:14 Jul26Pinchas6:04
Jan4Vaera5:18 Aug2Matot-Masei6:02
Jan11Bo5:22 Aug9Devarim5:59
Jan18Beshalach5:26 Aug16Vaetchanan5:55
Jan25Yitro5:29 Aug23Eikev5:51
Feb1Mishpatim5:33 Aug30Re'eh5:47
Feb8Terumah5:36 Sep6Shoftim5:42
Feb15Tetzaveh5:38 Sep13Ki Teitzei5:37
Feb22Ki Tisa5:40 Sep20Ki Tavo5:32
Mar1Vayakhel5:42 Sep27Nitzavim5:26
Mar8Pekudei5:43 Sep29Rosh Hashana5:25
Mar15Vayikra5:44

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →