Candle lighting times for Bacon
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:31 Mar22Tzav17:36
Sep10Rosh Hashana18:39 Mar29Shmini17:37
Sep14Vayeilech17:28 Apr5Tazria17:37
Sep18Yom Kippur17:25 Apr12Metzora17:38
Sep21Ha'Azinu17:23 Apr19Pesach17:38
Sep23Sukkot17:21 Apr20Pesach18:47
Sep24Sukkot18:29 Apr25Pesach17:39
Sep28Sukkot17:18 Apr26Pesach17:39
Sep30Shmini Atzeret17:16 May3Achrei Mot17:41
Oct1Simchat Torah18:24 May10Kedoshim17:42
Oct5Bereshit17:13 May17Emor17:44
Oct12Noach17:08 May24Behar17:46
Oct19Lech-Lecha17:04 May31Bechukotai17:48
Oct26Vayera17:01 Jun7Bamidbar17:50
Nov2Chayei Sara16:58 Jun8Shavuot18:59
Nov9Toldot16:57 Jun9Shavuot18:59
Nov16Vayetzei16:56 Jun14Nasso17:52
Nov23Vayishlach16:56 Jun21Beha'alotcha17:54
Nov30Vayeshev16:57 Jun28Sh'lach17:55
Dec7Miketz16:58 Jul5Korach17:56
Dec14Vayigash17:01 Jul12Chukat17:56
Dec21Vayechi17:04 Jul19Balak17:56
Dec28Shemot17:08 Jul26Pinchas17:54
Jan4Vaera17:10 Aug2Matot-Masei17:52
Jan11Bo17:14 Aug9Devarim17:50
Jan18Beshalach17:18 Aug16Vaetchanan17:46
Jan25Yitro17:22 Aug23Eikev17:42
Feb1Mishpatim17:25 Aug30Re'eh17:38
Feb8Terumah17:28 Sep6Shoftim17:33
Feb15Tetzaveh17:30 Sep13Ki Teitzei17:28
Feb22Ki Tisa17:32 Sep20Ki Tavo17:23
Mar1Vayakhel17:34 Sep27Nitzavim17:18
Mar8Pekudei17:35 Sep29Rosh Hashana17:17
Mar15Vayikra17:36

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →