Candle lighting times for Bangar
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:47 Mar22Tzav17:51
Sep10Rosh Hashana18:55 Mar29Shmini17:52
Sep14Vayeilech17:43 Apr5Tazria17:53
Sep18Yom Kippur17:40 Apr12Metzora17:55
Sep21Ha'Azinu17:37 Apr19Pesach17:56
Sep23Sukkot17:36 Apr20Pesach19:05
Sep24Sukkot18:43 Apr25Pesach17:58
Sep28Sukkot17:31 Apr26Pesach17:58
Sep30Shmini Atzeret17:30 May3Achrei Mot18:00
Oct1Simchat Torah18:38 May10Kedoshim18:02
Oct5Bereshit17:26 May17Emor18:04
Oct12Noach17:21 May24Behar18:07
Oct19Lech-Lecha17:16 May31Bechukotai18:09
Oct26Vayera17:12 Jun7Bamidbar18:12
Nov2Chayei Sara17:09 Jun8Shavuot19:21
Nov9Toldot17:06 Jun9Shavuot19:21
Nov16Vayetzei17:05 Jun14Nasso18:14
Nov23Vayishlach17:04 Jun21Beha'alotcha18:16
Nov30Vayeshev17:04 Jun28Sh'lach18:17
Dec7Miketz17:06 Jul5Korach18:17
Dec14Vayigash17:08 Jul12Chukat18:17
Dec21Vayechi17:11 Jul19Balak18:16
Dec28Shemot17:15 Jul26Pinchas18:15
Jan4Vaera17:18 Aug2Matot-Masei18:12
Jan11Bo17:22 Aug9Devarim18:09
Jan18Beshalach17:26 Aug16Vaetchanan18:05
Jan25Yitro17:31 Aug23Eikev18:00
Feb1Mishpatim17:34 Aug30Re'eh17:55
Feb8Terumah17:37 Sep6Shoftim17:50
Feb15Tetzaveh17:41 Sep13Ki Teitzei17:44
Feb22Ki Tisa17:43 Sep20Ki Tavo17:38
Mar1Vayakhel17:46 Sep27Nitzavim17:32
Mar8Pekudei17:48 Sep29Rosh Hashana17:31
Mar15Vayikra17:50

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →