Candle lighting times for Basco
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:42 Mar22Tzav17:45
Sep10Rosh Hashana18:50 Mar29Shmini17:47
Sep14Vayeilech17:38 Apr5Tazria17:49
Sep18Yom Kippur17:34 Apr12Metzora17:51
Sep21Ha'Azinu17:31 Apr19Pesach17:53
Sep23Sukkot17:29 Apr20Pesach19:02
Sep24Sukkot18:37 Apr25Pesach17:55
Sep28Sukkot17:25 Apr26Pesach17:56
Sep30Shmini Atzeret17:23 May3Achrei Mot17:58
Oct1Simchat Torah18:31 May10Kedoshim18:01
Oct5Bereshit17:19 May17Emor18:04
Oct12Noach17:13 May24Behar18:07
Oct19Lech-Lecha17:07 May31Bechukotai18:10
Oct26Vayera17:02 Jun7Bamidbar18:12
Nov2Chayei Sara16:58 Jun8Shavuot19:21
Nov9Toldot16:55 Jun9Shavuot19:22
Nov16Vayetzei16:53 Jun14Nasso18:15
Nov23Vayishlach16:52 Jun21Beha'alotcha18:16
Nov30Vayeshev16:52 Jun28Sh'lach18:18
Dec7Miketz16:53 Jul5Korach18:18
Dec14Vayigash16:55 Jul12Chukat18:18
Dec21Vayechi16:58 Jul19Balak18:16
Dec28Shemot17:02 Jul26Pinchas18:14
Jan4Vaera17:05 Aug2Matot-Masei18:11
Jan11Bo17:10 Aug9Devarim18:07
Jan18Beshalach17:14 Aug16Vaetchanan18:03
Jan25Yitro17:19 Aug23Eikev17:57
Feb1Mishpatim17:23 Aug30Re'eh17:52
Feb8Terumah17:27 Sep6Shoftim17:45
Feb15Tetzaveh17:31 Sep13Ki Teitzei17:39
Feb22Ki Tisa17:34 Sep20Ki Tavo17:32
Mar1Vayakhel17:38 Sep27Nitzavim17:26
Mar8Pekudei17:41 Sep29Rosh Hashana17:24
Mar15Vayikra17:43

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →