Candle lighting times for Basey
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:26 Mar22Tzav17:32
Sep10Rosh Hashana18:34 Mar29Shmini17:32
Sep14Vayeilech17:23 Apr5Tazria17:32
Sep18Yom Kippur17:20 Apr12Metzora17:32
Sep21Ha'Azinu17:18 Apr19Pesach17:33
Sep23Sukkot17:17 Apr20Pesach18:41
Sep24Sukkot18:25 Apr25Pesach17:33
Sep28Sukkot17:14 Apr26Pesach17:34
Sep30Shmini Atzeret17:12 May3Achrei Mot17:34
Oct1Simchat Torah18:20 May10Kedoshim17:36
Oct5Bereshit17:09 May17Emor17:37
Oct12Noach17:05 May24Behar17:39
Oct19Lech-Lecha17:02 May31Bechukotai17:41
Oct26Vayera16:59 Jun7Bamidbar17:43
Nov2Chayei Sara16:56 Jun8Shavuot18:52
Nov9Toldot16:55 Jun9Shavuot18:52
Nov16Vayetzei16:54 Jun14Nasso17:45
Nov23Vayishlach16:54 Jun21Beha'alotcha17:47
Nov30Vayeshev16:55 Jun28Sh'lach17:48
Dec7Miketz16:57 Jul5Korach17:49
Dec14Vayigash17:00 Jul12Chukat17:49
Dec21Vayechi17:03 Jul19Balak17:49
Dec28Shemot17:07 Jul26Pinchas17:48
Jan4Vaera17:09 Aug2Matot-Masei17:46
Jan11Bo17:13 Aug9Devarim17:43
Jan18Beshalach17:17 Aug16Vaetchanan17:40
Jan25Yitro17:20 Aug23Eikev17:37
Feb1Mishpatim17:23 Aug30Re'eh17:33
Feb8Terumah17:26 Sep6Shoftim17:28
Feb15Tetzaveh17:28 Sep13Ki Teitzei17:24
Feb22Ki Tisa17:29 Sep20Ki Tavo17:19
Mar1Vayakhel17:31 Sep27Nitzavim17:14
Mar8Pekudei17:32 Sep29Rosh Hashana17:13
Mar15Vayikra17:32

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →