Candle Lighting Times for Bislig
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:20 Mar22Tzav5:27
Sep10Rosh Hashana6:28 Mar29Shmini5:26
Sep14Vayeilech5:17 Apr5Tazria5:26
Sep18Yom Kippur5:15 Apr12Metzora5:26
Sep21Ha'Azinu5:13 Apr19Pesach5:25
Sep23Sukkot5:12 Apr20Pesach6:33
Sep24Sukkot6:19 Apr25Pesach5:25
Sep28Sukkot5:09 Apr26Pesach5:25
Sep30Shmini Atzeret5:08 May3Achrei Mot5:26
Oct1Simchat Torah6:15 May10Kedoshim5:27
Oct5Bereshit5:05 May17Emor5:28
Oct12Noach5:02 May24Behar5:29
Oct19Lech-Lecha4:59 May31Bechukotai5:31
Oct26Vayera4:56 Jun7Bamidbar5:33
Nov2Chayei Sara4:55 Jun8Shavuot6:41
Nov9Toldot4:54 Jun9Shavuot6:41
Nov16Vayetzei4:53 Jun14Nasso5:34
Nov23Vayishlach4:54 Jun21Beha'alotcha5:36
Nov30Vayeshev4:55 Jun28Sh'lach5:37
Dec7Miketz4:57 Jul5Korach5:38
Dec14Vayigash5:00 Jul12Chukat5:39
Dec21Vayechi5:04 Jul19Balak5:39
Dec28Shemot5:07 Jul26Pinchas5:38
Jan4Vaera5:11 Aug2Matot-Masei5:37
Jan11Bo5:14 Aug9Devarim5:35
Jan18Beshalach5:18 Aug16Vaetchanan5:32
Jan25Yitro5:21 Aug23Eikev5:29
Feb1Mishpatim5:23 Aug30Re'eh5:26
Feb8Terumah5:25 Sep6Shoftim5:22
Feb15Tetzaveh5:26 Sep13Ki Teitzei5:18
Feb22Ki Tisa5:27 Sep20Ki Tavo5:14
Mar1Vayakhel5:28 Sep27Nitzavim5:10
Mar8Pekudei5:28 Sep29Rosh Hashana5:09
Mar15Vayikra5:27

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →