Candle lighting - Kampokpok
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:29 Mar22Tzav17:35
Sep10Rosh Hashana18:37 Mar29Shmini17:35
Sep14Vayeilech17:26 Apr5Tazria17:35
Sep18Yom Kippur17:23 Apr12Metzora17:35
Sep21Ha'Azinu17:21 Apr19Pesach17:36
Sep23Sukkot17:20 Apr20Pesach18:44
Sep24Sukkot18:27 Apr25Pesach17:36
Sep28Sukkot17:16 Apr26Pesach17:36
Sep30Shmini Atzeret17:15 May3Achrei Mot17:37
Oct1Simchat Torah18:23 May10Kedoshim17:38
Oct5Bereshit17:12 May17Emor17:40
Oct12Noach17:08 May24Behar17:42
Oct19Lech-Lecha17:04 May31Bechukotai17:44
Oct26Vayera17:01 Jun7Bamidbar17:46
Nov2Chayei Sara16:59 Jun8Shavuot18:54
Nov9Toldot16:57 Jun9Shavuot18:55
Nov16Vayetzei16:57 Jun14Nasso17:48
Nov23Vayishlach16:57 Jun21Beha'alotcha17:49
Nov30Vayeshev16:58 Jun28Sh'lach17:51
Dec7Miketz17:00 Jul5Korach17:51
Dec14Vayigash17:03 Jul12Chukat17:52
Dec21Vayechi17:06 Jul19Balak17:51
Dec28Shemot17:09 Jul26Pinchas17:50
Jan4Vaera17:12 Aug2Matot-Masei17:48
Jan11Bo17:16 Aug9Devarim17:46
Jan18Beshalach17:20 Aug16Vaetchanan17:43
Jan25Yitro17:23 Aug23Eikev17:39
Feb1Mishpatim17:26 Aug30Re'eh17:35
Feb8Terumah17:28 Sep6Shoftim17:31
Feb15Tetzaveh17:30 Sep13Ki Teitzei17:26
Feb22Ki Tisa17:32 Sep20Ki Tavo17:22
Mar1Vayakhel17:34 Sep27Nitzavim17:17
Mar8Pekudei17:34 Sep29Rosh Hashana17:16
Mar15Vayikra17:35

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →