Candle Lighting Times for Kiamba
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:26 Mar22Tzav5:34
Sep10Rosh Hashana6:34 Mar29Shmini5:33
Sep14Vayeilech5:23 Apr5Tazria5:32
Sep18Yom Kippur5:21 Apr12Metzora5:31
Sep21Ha'Azinu5:20 Apr19Pesach5:30
Sep23Sukkot5:19 Apr20Pesach6:38
Sep24Sukkot6:26 Apr25Pesach5:30
Sep28Sukkot5:16 Apr26Pesach5:30
Sep30Shmini Atzeret5:15 May3Achrei Mot5:30
Oct1Simchat Torah6:23 May10Kedoshim5:31
Oct5Bereshit5:13 May17Emor5:31
Oct12Noach5:10 May24Behar5:33
Oct19Lech-Lecha5:07 May31Bechukotai5:34
Oct26Vayera5:05 Jun7Bamidbar5:36
Nov2Chayei Sara5:04 Jun8Shavuot6:44
Nov9Toldot5:03 Jun9Shavuot6:44
Nov16Vayetzei5:03 Jun14Nasso5:37
Nov23Vayishlach5:04 Jun21Beha'alotcha5:39
Nov30Vayeshev5:06 Jun28Sh'lach5:40
Dec7Miketz5:08 Jul5Korach5:41
Dec14Vayigash5:11 Jul12Chukat5:42
Dec21Vayechi5:14 Jul19Balak5:42
Dec28Shemot5:18 Jul26Pinchas5:42
Jan4Vaera5:21 Aug2Matot-Masei5:41
Jan11Bo5:25 Aug9Devarim5:39
Jan18Beshalach5:28 Aug16Vaetchanan5:37
Jan25Yitro5:31 Aug23Eikev5:34
Feb1Mishpatim5:33 Aug30Re'eh5:31
Feb8Terumah5:34 Sep6Shoftim5:28
Feb15Tetzaveh5:35 Sep13Ki Teitzei5:24
Feb22Ki Tisa5:36 Sep20Ki Tavo5:20
Mar1Vayakhel5:36 Sep27Nitzavim5:17
Mar8Pekudei5:35 Sep29Rosh Hashana5:16
Mar15Vayikra5:35

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →