Candle Lighting Times for Labuan
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:37 Mar22Tzav5:45
Sep10Rosh Hashana6:45 Mar29Shmini5:44
Sep14Vayeilech5:35 Apr5Tazria5:43
Sep18Yom Kippur5:32 Apr12Metzora5:43
Sep21Ha'Azinu5:31 Apr19Pesach5:42
Sep23Sukkot5:30 Apr20Pesach6:50
Sep24Sukkot6:37 Apr25Pesach5:42
Sep28Sukkot5:27 Apr26Pesach5:42
Sep30Shmini Atzeret5:26 May3Achrei Mot5:42
Oct1Simchat Torah6:33 May10Kedoshim5:43
Oct5Bereshit5:23 May17Emor5:44
Oct12Noach5:20 May24Behar5:45
Oct19Lech-Lecha5:17 May31Bechukotai5:47
Oct26Vayera5:15 Jun7Bamidbar5:48
Nov2Chayei Sara5:13 Jun8Shavuot6:57
Nov9Toldot5:13 Jun9Shavuot6:57
Nov16Vayetzei5:13 Jun14Nasso5:50
Nov23Vayishlach5:13 Jun21Beha'alotcha5:52
Nov30Vayeshev5:15 Jun28Sh'lach5:53
Dec7Miketz5:17 Jul5Korach5:54
Dec14Vayigash5:20 Jul12Chukat5:55
Dec21Vayechi5:23 Jul19Balak5:55
Dec28Shemot5:27 Jul26Pinchas5:54
Jan4Vaera5:30 Aug2Matot-Masei5:53
Jan11Bo5:34 Aug9Devarim5:51
Jan18Beshalach5:37 Aug16Vaetchanan5:49
Jan25Yitro5:40 Aug23Eikev5:46
Feb1Mishpatim5:42 Aug30Re'eh5:43
Feb8Terumah5:44 Sep6Shoftim5:39
Feb15Tetzaveh5:45 Sep13Ki Teitzei5:35
Feb22Ki Tisa5:46 Sep20Ki Tavo5:31
Mar1Vayakhel5:46 Sep27Nitzavim5:28
Mar8Pekudei5:46 Sep29Rosh Hashana5:27
Mar15Vayikra5:45

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →