Candle Lighting Times for Lalig
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:42 Mar22Tzav5:47
Sep10Rosh Hashana6:50 Mar29Shmini5:48
Sep14Vayeilech5:39 Apr5Tazria5:48
Sep18Yom Kippur5:36 Apr12Metzora5:49
Sep21Ha'Azinu5:33 Apr19Pesach5:50
Sep23Sukkot5:32 Apr20Pesach6:58
Sep24Sukkot6:39 Apr25Pesach5:51
Sep28Sukkot5:28 Apr26Pesach5:51
Sep30Shmini Atzeret5:27 May3Achrei Mot5:53
Oct1Simchat Torah6:34 May10Kedoshim5:54
Oct5Bereshit5:23 May17Emor5:56
Oct12Noach5:19 May24Behar5:58
Oct19Lech-Lecha5:15 May31Bechukotai6:00
Oct26Vayera5:11 Jun7Bamidbar6:03
Nov2Chayei Sara5:08 Jun8Shavuot7:11
Nov9Toldot5:06 Jun9Shavuot7:11
Nov16Vayetzei5:05 Jun14Nasso6:05
Nov23Vayishlach5:05 Jun21Beha'alotcha6:06
Nov30Vayeshev5:06 Jun28Sh'lach6:08
Dec7Miketz5:07 Jul5Korach6:08
Dec14Vayigash5:10 Jul12Chukat6:09
Dec21Vayechi5:13 Jul19Balak6:08
Dec28Shemot5:17 Jul26Pinchas6:07
Jan4Vaera5:21 Aug2Matot-Masei6:04
Jan11Bo5:25 Aug9Devarim6:02
Jan18Beshalach5:29 Aug16Vaetchanan5:58
Jan25Yitro5:32 Aug23Eikev5:54
Feb1Mishpatim5:36 Aug30Re'eh5:50
Feb8Terumah5:39 Sep6Shoftim5:45
Feb15Tetzaveh5:41 Sep13Ki Teitzei5:40
Feb22Ki Tisa5:43 Sep20Ki Tavo5:34
Mar1Vayakhel5:44 Sep27Nitzavim5:29
Mar8Pekudei5:46 Sep29Rosh Hashana5:28
Mar15Vayikra5:46

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →