Candle Lighting Times for Ligaya
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:43 Mar22Tzav5:49
Sep10Rosh Hashana6:51 Mar29Shmini5:49
Sep14Vayeilech5:40 Apr5Tazria5:50
Sep18Yom Kippur5:37 Apr12Metzora5:50
Sep21Ha'Azinu5:35 Apr19Pesach5:51
Sep23Sukkot5:34 Apr20Pesach6:59
Sep24Sukkot6:41 Apr25Pesach5:51
Sep28Sukkot5:30 Apr26Pesach5:52
Sep30Shmini Atzeret5:29 May3Achrei Mot5:53
Oct1Simchat Torah6:36 May10Kedoshim5:54
Oct5Bereshit5:26 May17Emor5:56
Oct12Noach5:21 May24Behar5:58
Oct19Lech-Lecha5:17 May31Bechukotai6:00
Oct26Vayera5:14 Jun7Bamidbar6:02
Nov2Chayei Sara5:11 Jun8Shavuot7:10
Nov9Toldot5:10 Jun9Shavuot7:11
Nov16Vayetzei5:09 Jun14Nasso6:04
Nov23Vayishlach5:09 Jun21Beha'alotcha6:06
Nov30Vayeshev5:10 Jun28Sh'lach6:07
Dec7Miketz5:12 Jul5Korach6:08
Dec14Vayigash5:14 Jul12Chukat6:08
Dec21Vayechi5:17 Jul19Balak6:08
Dec28Shemot5:21 Jul26Pinchas6:06
Jan4Vaera5:25 Aug2Matot-Masei6:04
Jan11Bo5:29 Aug9Devarim6:02
Jan18Beshalach5:32 Aug16Vaetchanan5:58
Jan25Yitro5:36 Aug23Eikev5:55
Feb1Mishpatim5:39 Aug30Re'eh5:50
Feb8Terumah5:42 Sep6Shoftim5:46
Feb15Tetzaveh5:44 Sep13Ki Teitzei5:41
Feb22Ki Tisa5:46 Sep20Ki Tavo5:36
Mar1Vayakhel5:47 Sep27Nitzavim5:31
Mar8Pekudei5:48 Sep29Rosh Hashana5:30
Mar15Vayikra5:48

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →