Candle lighting times for Manat
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:21 Mar22Tzav17:28
Sep10Rosh Hashana18:29 Mar29Shmini17:27
Sep14Vayeilech17:18 Apr5Tazria17:27
Sep18Yom Kippur17:16 Apr12Metzora17:26
Sep21Ha'Azinu17:14 Apr19Pesach17:26
Sep23Sukkot17:13 Apr20Pesach18:35
Sep24Sukkot18:21 Apr25Pesach17:26
Sep28Sukkot17:10 Apr26Pesach17:26
Sep30Shmini Atzeret17:09 May3Achrei Mot17:26
Oct1Simchat Torah18:17 May10Kedoshim17:27
Oct5Bereshit17:07 May17Emor17:28
Oct12Noach17:03 May24Behar17:29
Oct19Lech-Lecha17:00 May31Bechukotai17:31
Oct26Vayera16:58 Jun7Bamidbar17:33
Nov2Chayei Sara16:56 Jun8Shavuot18:41
Nov9Toldot16:56 Jun9Shavuot18:42
Nov16Vayetzei16:55 Jun14Nasso17:34
Nov23Vayishlach16:56 Jun21Beha'alotcha17:36
Nov30Vayeshev16:58 Jun28Sh'lach17:37
Dec7Miketz17:00 Jul5Korach17:38
Dec14Vayigash17:03 Jul12Chukat17:39
Dec21Vayechi17:06 Jul19Balak17:39
Dec28Shemot17:10 Jul26Pinchas17:38
Jan4Vaera17:12 Aug2Matot-Masei17:37
Jan11Bo17:16 Aug9Devarim17:35
Jan18Beshalach17:19 Aug16Vaetchanan17:33
Jan25Yitro17:22 Aug23Eikev17:30
Feb1Mishpatim17:24 Aug30Re'eh17:26
Feb8Terumah17:26 Sep6Shoftim17:23
Feb15Tetzaveh17:28 Sep13Ki Teitzei17:19
Feb22Ki Tisa17:29 Sep20Ki Tavo17:15
Mar1Vayakhel17:29 Sep27Nitzavim17:11
Mar8Pekudei17:29 Sep29Rosh Hashana17:10
Mar15Vayikra17:29

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →