Candle lighting - Mansilingan
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:34 Mar22Tzav17:40
Sep10Rosh Hashana18:42 Mar29Shmini17:40
Sep14Vayeilech17:31 Apr5Tazria17:40
Sep18Yom Kippur17:29 Apr12Metzora17:40
Sep21Ha'Azinu17:27 Apr19Pesach17:41
Sep23Sukkot17:25 Apr20Pesach18:49
Sep24Sukkot18:33 Apr25Pesach17:41
Sep28Sukkot17:22 Apr26Pesach17:41
Sep30Shmini Atzeret17:21 May3Achrei Mot17:42
Oct1Simchat Torah18:29 May10Kedoshim17:43
Oct5Bereshit17:18 May17Emor17:45
Oct12Noach17:14 May24Behar17:46
Oct19Lech-Lecha17:10 May31Bechukotai17:48
Oct26Vayera17:07 Jun7Bamidbar17:50
Nov2Chayei Sara17:05 Jun8Shavuot18:59
Nov9Toldot17:04 Jun9Shavuot18:59
Nov16Vayetzei17:03 Jun14Nasso17:52
Nov23Vayishlach17:04 Jun21Beha'alotcha17:54
Nov30Vayeshev17:05 Jun28Sh'lach17:55
Dec7Miketz17:07 Jul5Korach17:56
Dec14Vayigash17:09 Jul12Chukat17:56
Dec21Vayechi17:13 Jul19Balak17:56
Dec28Shemot17:16 Jul26Pinchas17:55
Jan4Vaera17:19 Aug2Matot-Masei17:53
Jan11Bo17:23 Aug9Devarim17:51
Jan18Beshalach17:26 Aug16Vaetchanan17:48
Jan25Yitro17:30 Aug23Eikev17:45
Feb1Mishpatim17:32 Aug30Re'eh17:41
Feb8Terumah17:35 Sep6Shoftim17:36
Feb15Tetzaveh17:37 Sep13Ki Teitzei17:32
Feb22Ki Tisa17:38 Sep20Ki Tavo17:27
Mar1Vayakhel17:40 Sep27Nitzavim17:23
Mar8Pekudei17:40 Sep29Rosh Hashana17:22
Mar15Vayikra17:40

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →