Candle lighting times for Punay
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:40 Mar22Tzav17:47
Sep10Rosh Hashana18:48 Mar29Shmini17:46
Sep14Vayeilech17:37 Apr5Tazria17:45
Sep18Yom Kippur17:35 Apr12Metzora17:45
Sep21Ha'Azinu17:33 Apr19Pesach17:44
Sep23Sukkot17:32 Apr20Pesach18:52
Sep24Sukkot18:40 Apr25Pesach17:44
Sep28Sukkot17:30 Apr26Pesach17:44
Sep30Shmini Atzeret17:29 May3Achrei Mot17:44
Oct1Simchat Torah18:37 May10Kedoshim17:44
Oct5Bereshit17:27 May17Emor17:45
Oct12Noach17:23 May24Behar17:46
Oct19Lech-Lecha17:21 May31Bechukotai17:48
Oct26Vayera17:19 Jun7Bamidbar17:49
Nov2Chayei Sara17:17 Jun8Shavuot18:58
Nov9Toldot17:17 Jun9Shavuot18:58
Nov16Vayetzei17:17 Jun14Nasso17:51
Nov23Vayishlach17:18 Jun21Beha'alotcha17:52
Nov30Vayeshev17:19 Jun28Sh'lach17:54
Dec7Miketz17:22 Jul5Korach17:55
Dec14Vayigash17:25 Jul12Chukat17:56
Dec21Vayechi17:28 Jul19Balak17:56
Dec28Shemot17:32 Jul26Pinchas17:55
Jan4Vaera17:34 Aug2Matot-Masei17:54
Jan11Bo17:38 Aug9Devarim17:53
Jan18Beshalach17:41 Aug16Vaetchanan17:50
Jan25Yitro17:44 Aug23Eikev17:48
Feb1Mishpatim17:46 Aug30Re'eh17:45
Feb8Terumah17:47 Sep6Shoftim17:41
Feb15Tetzaveh17:49 Sep13Ki Teitzei17:38
Feb22Ki Tisa17:49 Sep20Ki Tavo17:34
Mar1Vayakhel17:49 Sep27Nitzavim17:31
Mar8Pekudei17:49 Sep29Rosh Hashana17:30
Mar15Vayikra17:48

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →