Candle Lighting Times for Roxas
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:49 Mar22Tzav5:55
Sep10Rosh Hashana6:56 Mar29Shmini5:55
Sep14Vayeilech5:46 Apr5Tazria5:55
Sep18Yom Kippur5:43 Apr12Metzora5:55
Sep21Ha'Azinu5:41 Apr19Pesach5:55
Sep23Sukkot5:40 Apr20Pesach7:03
Sep24Sukkot6:47 Apr25Pesach5:55
Sep28Sukkot5:37 Apr26Pesach5:55
Sep30Shmini Atzeret5:35 May3Achrei Mot5:56
Oct1Simchat Torah6:43 May10Kedoshim5:57
Oct5Bereshit5:32 May17Emor5:59
Oct12Noach5:29 May24Behar6:00
Oct19Lech-Lecha5:25 May31Bechukotai6:02
Oct26Vayera5:22 Jun7Bamidbar6:04
Nov2Chayei Sara5:20 Jun8Shavuot7:12
Nov9Toldot5:19 Jun9Shavuot7:13
Nov16Vayetzei5:18 Jun14Nasso6:06
Nov23Vayishlach5:19 Jun21Beha'alotcha6:08
Nov30Vayeshev5:20 Jun28Sh'lach6:09
Dec7Miketz5:22 Jul5Korach6:10
Dec14Vayigash5:24 Jul12Chukat6:10
Dec21Vayechi5:28 Jul19Balak6:10
Dec28Shemot5:31 Jul26Pinchas6:09
Jan4Vaera5:35 Aug2Matot-Masei6:07
Jan11Bo5:39 Aug9Devarim6:05
Jan18Beshalach5:42 Aug16Vaetchanan6:02
Jan25Yitro5:46 Aug23Eikev5:59
Feb1Mishpatim5:48 Aug30Re'eh5:55
Feb8Terumah5:51 Sep6Shoftim5:51
Feb15Tetzaveh5:52 Sep13Ki Teitzei5:46
Feb22Ki Tisa5:54 Sep20Ki Tavo5:42
Mar1Vayakhel5:54 Sep27Nitzavim5:37
Mar8Pekudei5:55 Sep29Rosh Hashana5:36
Mar15Vayikra5:55

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →