Candle lighting - Santa Barbara
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:47 Mar22Tzav17:51
Sep10Rosh Hashana18:55 Mar29Shmini17:52
Sep14Vayeilech17:43 Apr5Tazria17:53
Sep18Yom Kippur17:40 Apr12Metzora17:54
Sep21Ha'Azinu17:37 Apr19Pesach17:56
Sep23Sukkot17:36 Apr20Pesach19:04
Sep24Sukkot18:43 Apr25Pesach17:57
Sep28Sukkot17:32 Apr26Pesach17:57
Sep30Shmini Atzeret17:30 May3Achrei Mot17:59
Oct1Simchat Torah18:38 May10Kedoshim18:01
Oct5Bereshit17:26 May17Emor18:03
Oct12Noach17:21 May24Behar18:05
Oct19Lech-Lecha17:17 May31Bechukotai18:08
Oct26Vayera17:13 Jun7Bamidbar18:10
Nov2Chayei Sara17:10 Jun8Shavuot19:19
Nov9Toldot17:07 Jun9Shavuot19:19
Nov16Vayetzei17:06 Jun14Nasso18:12
Nov23Vayishlach17:06 Jun21Beha'alotcha18:14
Nov30Vayeshev17:06 Jun28Sh'lach18:15
Dec7Miketz17:08 Jul5Korach18:16
Dec14Vayigash17:10 Jul12Chukat18:16
Dec21Vayechi17:13 Jul19Balak18:15
Dec28Shemot17:17 Jul26Pinchas18:13
Jan4Vaera17:20 Aug2Matot-Masei18:11
Jan11Bo17:24 Aug9Devarim18:08
Jan18Beshalach17:28 Aug16Vaetchanan18:04
Jan25Yitro17:32 Aug23Eikev18:00
Feb1Mishpatim17:35 Aug30Re'eh17:55
Feb8Terumah17:39 Sep6Shoftim17:49
Feb15Tetzaveh17:42 Sep13Ki Teitzei17:44
Feb22Ki Tisa17:44 Sep20Ki Tavo17:38
Mar1Vayakhel17:47 Sep27Nitzavim17:33
Mar8Pekudei17:49 Sep29Rosh Hashana17:31
Mar15Vayikra17:50

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →