Candle lighting times for Siasi
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:41 Mar22Tzav17:49
Sep10Rosh Hashana18:49 Mar29Shmini17:48
Sep14Vayeilech17:39 Apr5Tazria17:47
Sep18Yom Kippur17:37 Apr12Metzora17:46
Sep21Ha'Azinu17:35 Apr19Pesach17:45
Sep23Sukkot17:34 Apr20Pesach18:54
Sep24Sukkot18:42 Apr25Pesach17:45
Sep28Sukkot17:31 Apr26Pesach17:45
Sep30Shmini Atzeret17:31 May3Achrei Mot17:45
Oct1Simchat Torah18:39 May10Kedoshim17:45
Oct5Bereshit17:28 May17Emor17:46
Oct12Noach17:25 May24Behar17:47
Oct19Lech-Lecha17:23 May31Bechukotai17:48
Oct26Vayera17:21 Jun7Bamidbar17:50
Nov2Chayei Sara17:19 Jun8Shavuot18:59
Nov9Toldot17:19 Jun9Shavuot18:59
Nov16Vayetzei17:19 Jun14Nasso17:52
Nov23Vayishlach17:20 Jun21Beha'alotcha17:53
Nov30Vayeshev17:22 Jun28Sh'lach17:55
Dec7Miketz17:24 Jul5Korach17:56
Dec14Vayigash17:27 Jul12Chukat17:56
Dec21Vayechi17:30 Jul19Balak17:57
Dec28Shemot17:34 Jul26Pinchas17:56
Jan4Vaera17:36 Aug2Matot-Masei17:55
Jan11Bo17:40 Aug9Devarim17:54
Jan18Beshalach17:43 Aug16Vaetchanan17:52
Jan25Yitro17:46 Aug23Eikev17:49
Feb1Mishpatim17:48 Aug30Re'eh17:46
Feb8Terumah17:49 Sep6Shoftim17:43
Feb15Tetzaveh17:50 Sep13Ki Teitzei17:39
Feb22Ki Tisa17:51 Sep20Ki Tavo17:36
Mar1Vayakhel17:51 Sep27Nitzavim17:32
Mar8Pekudei17:51 Sep29Rosh Hashana17:31
Mar15Vayikra17:50

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →