Candle lighting times for Tubay
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:25 Mar22Tzav17:31
Sep10Rosh Hashana18:33 Mar29Shmini17:31
Sep14Vayeilech17:22 Apr5Tazria17:31
Sep18Yom Kippur17:19 Apr12Metzora17:30
Sep21Ha'Azinu17:17 Apr19Pesach17:30
Sep23Sukkot17:16 Apr20Pesach18:39
Sep24Sukkot18:24 Apr25Pesach17:31
Sep28Sukkot17:13 Apr26Pesach17:31
Sep30Shmini Atzeret17:12 May3Achrei Mot17:31
Oct1Simchat Torah18:20 May10Kedoshim17:32
Oct5Bereshit17:09 May17Emor17:34
Oct12Noach17:05 May24Behar17:35
Oct19Lech-Lecha17:02 May31Bechukotai17:37
Oct26Vayera17:00 Jun7Bamidbar17:39
Nov2Chayei Sara16:58 Jun8Shavuot18:48
Nov9Toldot16:57 Jun9Shavuot18:48
Nov16Vayetzei16:57 Jun14Nasso17:41
Nov23Vayishlach16:57 Jun21Beha'alotcha17:42
Nov30Vayeshev16:59 Jun28Sh'lach17:43
Dec7Miketz17:01 Jul5Korach17:44
Dec14Vayigash17:03 Jul12Chukat17:45
Dec21Vayechi17:07 Jul19Balak17:44
Dec28Shemot17:10 Jul26Pinchas17:44
Jan4Vaera17:14 Aug2Matot-Masei17:42
Jan11Bo17:17 Aug9Devarim17:40
Jan18Beshalach17:21 Aug16Vaetchanan17:38
Jan25Yitro17:24 Aug23Eikev17:34
Feb1Mishpatim17:26 Aug30Re'eh17:31
Feb8Terumah17:29 Sep6Shoftim17:27
Feb15Tetzaveh17:30 Sep13Ki Teitzei17:22
Feb22Ki Tisa17:31 Sep20Ki Tavo17:18
Mar1Vayakhel17:32 Sep27Nitzavim17:14
Mar8Pekudei17:32 Sep29Rosh Hashana17:13
Mar15Vayikra17:32

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →