Candle lighting times for Tainan
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana17:51 Mar22Tzav17:52
Sep10Rosh Hashana18:58 Mar29Shmini17:55
Sep14Vayeilech17:46 Apr5Tazria17:57
Sep18Yom Kippur17:42 Apr12Metzora18:00
Sep21Ha'Azinu17:39 Apr19Pesach18:03
Sep23Sukkot17:36 Apr20Pesach19:12
Sep24Sukkot18:44 Apr25Pesach18:05
Sep28Sukkot17:31 Apr26Pesach18:06
Sep30Shmini Atzeret17:29 May3Achrei Mot18:09
Oct1Simchat Torah18:37 May10Kedoshim18:12
Oct5Bereshit17:25 May17Emor18:15
Oct12Noach17:18 May24Behar18:18
Oct19Lech-Lecha17:12 May31Bechukotai18:22
Oct26Vayera17:07 Jun7Bamidbar18:24
Nov2Chayei Sara17:02 Jun8Shavuot19:33
Nov9Toldot16:59 Jun9Shavuot19:34
Nov16Vayetzei16:56 Jun14Nasso18:27
Nov23Vayishlach16:55 Jun21Beha'alotcha18:29
Nov30Vayeshev16:54 Jun28Sh'lach18:30
Dec7Miketz16:55 Jul5Korach18:30
Dec14Vayigash16:57 Jul12Chukat18:30
Dec21Vayechi17:00 Jul19Balak18:28
Dec28Shemot17:04 Jul26Pinchas18:26
Jan4Vaera17:07 Aug2Matot-Masei18:22
Jan11Bo17:12 Aug9Devarim18:18
Jan18Beshalach17:17 Aug16Vaetchanan18:13
Jan25Yitro17:22 Aug23Eikev18:07
Feb1Mishpatim17:26 Aug30Re'eh18:01
Feb8Terumah17:31 Sep6Shoftim17:54
Feb15Tetzaveh17:35 Sep13Ki Teitzei17:47
Feb22Ki Tisa17:39 Sep20Ki Tavo17:40
Mar1Vayakhel17:44 Sep27Nitzavim17:33
Mar8Pekudei17:47 Sep29Rosh Hashana17:31
Mar15Vayikra17:50

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →