Candle Lighting Times for Bekasi
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:32 Mar22Tzav5:44
Sep10Rosh Hashana6:33 Mar29Shmini5:40
Sep14Vayeilech5:31 Apr5Tazria5:37
Sep18Yom Kippur5:30 Apr12Metzora5:34
Sep21Ha'Azinu5:30 Apr19Pesach5:31
Sep23Sukkot5:29 Apr20Pesach6:32
Sep24Sukkot6:30 Apr25Pesach5:29
Sep28Sukkot5:29 Apr26Pesach5:29
Sep30Shmini Atzeret5:28 May3Achrei Mot5:27
Oct1Simchat Torah6:29 May10Kedoshim5:26
Oct5Bereshit5:27 May17Emor5:25
Oct12Noach5:27 May24Behar5:24
Oct19Lech-Lecha5:26 May31Bechukotai5:25
Oct26Vayera5:27 Jun7Bamidbar5:26
Nov2Chayei Sara5:27 Jun8Shavuot6:27
Nov9Toldot5:29 Jun9Shavuot6:27
Nov16Vayetzei5:30 Jun14Nasso5:27
Nov23Vayishlach5:33 Jun21Beha'alotcha5:28
Nov30Vayeshev5:36 Jun28Sh'lach5:30
Dec7Miketz5:39 Jul5Korach5:31
Dec14Vayigash5:43 Jul12Chukat5:33
Dec21Vayechi5:46 Jul19Balak5:34
Dec28Shemot5:49 Jul26Pinchas5:35
Jan4Vaera5:53 Aug2Matot-Masei5:35
Jan11Bo5:55 Aug9Devarim5:35
Jan18Beshalach5:57 Aug16Vaetchanan5:35
Jan25Yitro5:58 Aug23Eikev5:35
Feb1Mishpatim5:58 Aug30Re'eh5:34
Feb8Terumah5:58 Sep6Shoftim5:33
Feb15Tetzaveh5:57 Sep13Ki Teitzei5:31
Feb22Ki Tisa5:55 Sep20Ki Tavo5:30
Mar1Vayakhel5:53 Sep27Nitzavim5:29
Mar8Pekudei5:50 Sep29Rosh Hashana5:28
Mar15Vayikra5:47

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →