Candle lighting - Bang Krathum
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:07 Mar22Tzav18:11
Sep10Rosh Hashana19:15 Mar29Shmini18:13
Sep14Vayeilech18:03 Apr5Tazria18:14
Sep18Yom Kippur18:00 Apr12Metzora18:15
Sep21Ha'Azinu17:58 Apr19Pesach18:17
Sep23Sukkot17:56 Apr20Pesach19:25
Sep24Sukkot19:04 Apr25Pesach18:18
Sep28Sukkot17:52 Apr26Pesach18:18
Sep30Shmini Atzeret17:50 May3Achrei Mot18:20
Oct1Simchat Torah18:58 May10Kedoshim18:22
Oct5Bereshit17:46 May17Emor18:24
Oct12Noach17:41 May24Behar18:27
Oct19Lech-Lecha17:37 May31Bechukotai18:29
Oct26Vayera17:33 Jun7Bamidbar18:32
Nov2Chayei Sara17:29 Jun8Shavuot19:40
Nov9Toldot17:27 Jun9Shavuot19:41
Nov16Vayetzei17:25 Jun14Nasso18:34
Nov23Vayishlach17:25 Jun21Beha'alotcha18:36
Nov30Vayeshev17:26 Jun28Sh'lach18:37
Dec7Miketz17:27 Jul5Korach18:37
Dec14Vayigash17:29 Jul12Chukat18:37
Dec21Vayechi17:33 Jul19Balak18:36
Dec28Shemot17:36 Jul26Pinchas18:35
Jan4Vaera17:39 Aug2Matot-Masei18:32
Jan11Bo17:43 Aug9Devarim18:29
Jan18Beshalach17:48 Aug16Vaetchanan18:25
Jan25Yitro17:52 Aug23Eikev18:20
Feb1Mishpatim17:55 Aug30Re'eh18:15
Feb8Terumah17:58 Sep6Shoftim18:10
Feb15Tetzaveh18:01 Sep13Ki Teitzei18:04
Feb22Ki Tisa18:04 Sep20Ki Tavo17:59
Mar1Vayakhel18:07 Sep27Nitzavim17:53
Mar8Pekudei18:09 Sep29Rosh Hashana17:51
Mar15Vayikra18:10

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →