Candle Lighting Times for Arusha
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:14 Mar22Tzav6:25
Sep10Rosh Hashana7:22 Mar29Shmini6:22
Sep14Vayeilech6:13 Apr5Tazria6:19
Sep18Yom Kippur6:12 Apr12Metzora6:17
Sep21Ha'Azinu6:11 Apr19Pesach6:15
Sep23Sukkot6:10 Apr20Pesach7:22
Sep24Sukkot7:18 Apr25Pesach6:13
Sep28Sukkot6:09 Apr26Pesach6:13
Sep30Shmini Atzeret6:09 May3Achrei Mot6:11
Oct1Simchat Torah7:16 May10Kedoshim6:10
Oct5Bereshit6:08 May17Emor6:10
Oct12Noach6:06 May24Behar6:10
Oct19Lech-Lecha6:06 May31Bechukotai6:11
Oct26Vayera6:05 Jun7Bamidbar6:12
Nov2Chayei Sara6:05 Jun8Shavuot7:20
Nov9Toldot6:06 Jun9Shavuot7:20
Nov16Vayetzei6:08 Jun14Nasso6:13
Nov23Vayishlach6:10 Jun21Beha'alotcha6:14
Nov30Vayeshev6:12 Jun28Sh'lach6:16
Dec7Miketz6:16 Jul5Korach6:17
Dec14Vayigash6:19 Jul12Chukat6:19
Dec21Vayechi6:22 Jul19Balak6:20
Dec28Shemot6:26 Jul26Pinchas6:20
Jan4Vaera6:29 Aug2Matot-Masei6:20
Jan11Bo6:32 Aug9Devarim6:20
Jan18Beshalach6:34 Aug16Vaetchanan6:19
Jan25Yitro6:35 Aug23Eikev6:18
Feb1Mishpatim6:36 Aug30Re'eh6:17
Feb8Terumah6:36 Sep6Shoftim6:15
Feb15Tetzaveh6:35 Sep13Ki Teitzei6:13
Feb22Ki Tisa6:34 Sep20Ki Tavo6:11
Mar1Vayakhel6:32 Sep27Nitzavim6:09
Mar8Pekudei6:30 Sep29Rosh Hashana6:09
Mar15Vayikra6:28

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →