Candle lighting times for Sadao
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:03 Mar22Tzav18:10
Sep10Rosh Hashana19:11 Mar29Shmini18:10
Sep14Vayeilech18:00 Apr5Tazria18:09
Sep18Yom Kippur17:58 Apr12Metzora18:08
Sep21Ha'Azinu17:57 Apr19Pesach18:08
Sep23Sukkot17:56 Apr20Pesach19:16
Sep24Sukkot19:03 Apr25Pesach18:08
Sep28Sukkot17:53 Apr26Pesach18:08
Sep30Shmini Atzeret17:52 May3Achrei Mot18:08
Oct1Simchat Torah19:00 May10Kedoshim18:08
Oct5Bereshit17:49 May17Emor18:09
Oct12Noach17:46 May24Behar18:10
Oct19Lech-Lecha17:43 May31Bechukotai18:12
Oct26Vayera17:41 Jun7Bamidbar18:13
Nov2Chayei Sara17:40 Jun8Shavuot19:22
Nov9Toldot17:39 Jun9Shavuot19:22
Nov16Vayetzei17:39 Jun14Nasso18:15
Nov23Vayishlach17:40 Jun21Beha'alotcha18:17
Nov30Vayeshev17:41 Jun28Sh'lach18:18
Dec7Miketz17:44 Jul5Korach18:19
Dec14Vayigash17:47 Jul12Chukat18:20
Dec21Vayechi17:50 Jul19Balak18:20
Dec28Shemot17:53 Jul26Pinchas18:19
Jan4Vaera17:56 Aug2Matot-Masei18:18
Jan11Bo18:00 Aug9Devarim18:16
Jan18Beshalach18:03 Aug16Vaetchanan18:14
Jan25Yitro18:06 Aug23Eikev18:11
Feb1Mishpatim18:08 Aug30Re'eh18:08
Feb8Terumah18:10 Sep6Shoftim18:05
Feb15Tetzaveh18:11 Sep13Ki Teitzei18:01
Feb22Ki Tisa18:12 Sep20Ki Tavo17:57
Mar1Vayakhel18:12 Sep27Nitzavim17:54
Mar8Pekudei18:12 Sep29Rosh Hashana17:52
Mar15Vayikra18:11

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →