Candle Lighting Times for Kaliua
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:33 Mar22Tzav6:44
Sep10Rosh Hashana7:41 Mar29Shmini6:41
Sep14Vayeilech6:32 Apr5Tazria6:38
Sep18Yom Kippur6:31 Apr12Metzora6:35
Sep21Ha'Azinu6:30 Apr19Pesach6:33
Sep23Sukkot6:30 Apr20Pesach7:40
Sep24Sukkot7:38 Apr25Pesach6:31
Sep28Sukkot6:29 Apr26Pesach6:31
Sep30Shmini Atzeret6:29 May3Achrei Mot6:29
Oct1Simchat Torah7:36 May10Kedoshim6:28
Oct5Bereshit6:28 May17Emor6:27
Oct12Noach6:27 May24Behar6:27
Oct19Lech-Lecha6:26 May31Bechukotai6:27
Oct26Vayera6:26 Jun7Bamidbar6:28
Nov2Chayei Sara6:27 Jun8Shavuot7:36
Nov9Toldot6:28 Jun9Shavuot7:37
Nov16Vayetzei6:30 Jun14Nasso6:29
Nov23Vayishlach6:32 Jun21Beha'alotcha6:31
Nov30Vayeshev6:35 Jun28Sh'lach6:32
Dec7Miketz6:38 Jul5Korach6:34
Dec14Vayigash6:41 Jul12Chukat6:35
Dec21Vayechi6:45 Jul19Balak6:36
Dec28Shemot6:48 Jul26Pinchas6:37
Jan4Vaera6:51 Aug2Matot-Masei6:38
Jan11Bo6:54 Aug9Devarim6:38
Jan18Beshalach6:56 Aug16Vaetchanan6:37
Jan25Yitro6:57 Aug23Eikev6:36
Feb1Mishpatim6:58 Aug30Re'eh6:35
Feb8Terumah6:57 Sep6Shoftim6:34
Feb15Tetzaveh6:56 Sep13Ki Teitzei6:32
Feb22Ki Tisa6:55 Sep20Ki Tavo6:31
Mar1Vayakhel6:53 Sep27Nitzavim6:29
Mar8Pekudei6:50 Sep29Rosh Hashana6:29
Mar15Vayikra6:47

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →