Candle Lighting Times for Mwaya
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:23 Mar22Tzav6:35
Sep10Rosh Hashana7:31 Mar29Shmini6:32
Sep14Vayeilech6:22 Apr5Tazria6:28
Sep18Yom Kippur6:22 Apr12Metzora6:24
Sep21Ha'Azinu6:22 Apr19Pesach6:21
Sep23Sukkot6:22 Apr20Pesach7:28
Sep24Sukkot7:29 Apr25Pesach6:18
Sep28Sukkot6:21 Apr26Pesach6:18
Sep30Shmini Atzeret6:21 May3Achrei Mot6:15
Oct1Simchat Torah7:29 May10Kedoshim6:13
Oct5Bereshit6:21 May17Emor6:12
Oct12Noach6:21 May24Behar6:11
Oct19Lech-Lecha6:21 May31Bechukotai6:11
Oct26Vayera6:22 Jun7Bamidbar6:12
Nov2Chayei Sara6:23 Jun8Shavuot7:20
Nov9Toldot6:25 Jun9Shavuot7:20
Nov16Vayetzei6:27 Jun14Nasso6:13
Nov23Vayishlach6:30 Jun21Beha'alotcha6:14
Nov30Vayeshev6:33 Jun28Sh'lach6:16
Dec7Miketz6:37 Jul5Korach6:18
Dec14Vayigash6:41 Jul12Chukat6:19
Dec21Vayechi6:44 Jul19Balak6:21
Dec28Shemot6:48 Jul26Pinchas6:22
Jan4Vaera6:50 Aug2Matot-Masei6:23
Jan11Bo6:53 Aug9Devarim6:24
Jan18Beshalach6:54 Aug16Vaetchanan6:24
Jan25Yitro6:55 Aug23Eikev6:24
Feb1Mishpatim6:55 Aug30Re'eh6:24
Feb8Terumah6:54 Sep6Shoftim6:23
Feb15Tetzaveh6:52 Sep13Ki Teitzei6:23
Feb22Ki Tisa6:49 Sep20Ki Tavo6:22
Mar1Vayakhel6:47 Sep27Nitzavim6:21
Mar8Pekudei6:43 Sep29Rosh Hashana6:21
Mar15Vayikra6:39

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →