Candle lighting times for Shar
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana18:47 Mar22Tzav18:33
Sep10Rosh Hashana19:53 Mar29Shmini18:43
Sep14Vayeilech18:36 Apr5Tazria18:54
Sep18Yom Kippur18:27 Apr12Metzora19:05
Sep21Ha'Azinu18:21 Apr19Pesach19:16
Sep23Sukkot18:17 Apr20Pesach20:26
Sep24Sukkot19:23 Apr25Pesach19:25
Sep28Sukkot18:06 Apr26Pesach19:27
Sep30Shmini Atzeret18:01 May3Achrei Mot19:37
Oct1Simchat Torah19:08 May10Kedoshim19:48
Oct5Bereshit17:50 May17Emor19:58
Oct12Noach17:36 May24Behar20:07
Oct19Lech-Lecha17:22 May31Bechukotai20:15
Oct26Vayera17:08 Jun7Bamidbar20:22
Nov2Chayei Sara16:56 Jun8Shavuot21:31
Nov9Toldot16:45 Jun9Shavuot21:32
Nov16Vayetzei16:36 Jun14Nasso20:26
Nov23Vayishlach16:28 Jun21Beha'alotcha20:29
Nov30Vayeshev16:23 Jun28Sh'lach20:30
Dec7Miketz16:20 Jul5Korach20:28
Dec14Vayigash16:19 Jul12Chukat20:24
Dec21Vayechi16:21 Jul19Balak20:18
Dec28Shemot16:25 Jul26Pinchas20:10
Jan4Vaera16:31 Aug2Matot-Masei20:00
Jan11Bo16:40 Aug9Devarim19:49
Jan18Beshalach16:50 Aug16Vaetchanan19:36
Jan25Yitro17:01 Aug23Eikev19:23
Feb1Mishpatim17:12 Aug30Re'eh19:09
Feb8Terumah17:24 Sep6Shoftim18:54
Feb15Tetzaveh17:36 Sep13Ki Teitzei18:39
Feb22Ki Tisa17:48 Sep20Ki Tavo18:24
Mar1Vayakhel17:59 Sep27Nitzavim18:08
Mar8Pekudei18:11 Sep29Rosh Hashana18:04
Mar15Vayikra18:22

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →