Candle Lighting Times for Khada
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana5:48 Mar22Tzav5:48
Sep10Rosh Hashana6:55 Mar29Shmini5:52
Sep14Vayeilech5:42 Apr5Tazria5:55
Sep18Yom Kippur5:37 Apr12Metzora5:59
Sep21Ha'Azinu5:34 Apr19Pesach6:02
Sep23Sukkot5:32 Apr20Pesach7:11
Sep24Sukkot6:39 Apr25Pesach6:06
Sep28Sukkot5:26 Apr26Pesach6:06
Sep30Shmini Atzeret5:24 May3Achrei Mot6:10
Oct1Simchat Torah6:31 May10Kedoshim6:14
Oct5Bereshit5:18 May17Emor6:18
Oct12Noach5:11 May24Behar6:22
Oct19Lech-Lecha5:04 May31Bechukotai6:25
Oct26Vayera4:58 Jun7Bamidbar6:29
Nov2Chayei Sara4:52 Jun8Shavuot7:37
Nov9Toldot4:48 Jun9Shavuot7:38
Nov16Vayetzei4:44 Jun14Nasso6:31
Nov23Vayishlach4:42 Jun21Beha'alotcha6:33
Nov30Vayeshev4:42 Jun28Sh'lach6:34
Dec7Miketz4:42 Jul5Korach6:35
Dec14Vayigash4:44 Jul12Chukat6:34
Dec21Vayechi4:47 Jul19Balak6:31
Dec28Shemot4:51 Jul26Pinchas6:28
Jan4Vaera4:55 Aug2Matot-Masei6:24
Jan11Bo5:01 Aug9Devarim6:19
Jan18Beshalach5:06 Aug16Vaetchanan6:13
Jan25Yitro5:12 Aug23Eikev6:06
Feb1Mishpatim5:17 Aug30Re'eh5:59
Feb8Terumah5:22 Sep6Shoftim5:51
Feb15Tetzaveh5:27 Sep13Ki Teitzei5:43
Feb22Ki Tisa5:32 Sep20Ki Tavo5:35
Mar1Vayakhel5:36 Sep27Nitzavim5:27
Mar8Pekudei5:41 Sep29Rosh Hashana5:25
Mar15Vayikra5:44

← 5778   Times in bold indicate holidays.   5780 →