Candle lighting times for Khetia
Hebrew Year 5779 (2018 - 2019)

www.hebcal.com

Sep9Rosh Hashana6:22 Mar22Tzav6:25
Sep10Rosh Hashana7:30 Mar29Shmini6:27
Sep14Vayeilech6:18 Apr5Tazria6:29
Sep18Yom Kippur6:14 Apr12Metzora6:32
Sep21Ha'Azinu6:11 Apr19Pesach6:34
Sep23Sukkot6:09 Apr20Pesach7:43
Sep24Sukkot7:16 Apr25Pesach6:36
Sep28Sukkot6:04 Apr26Pesach6:37
Sep30Shmini Atzeret6:02 May3Achrei Mot6:39
Oct1Simchat Torah7:10 May10Kedoshim6:42
Oct5Bereshit5:57 May17Emor6:45
Oct12Noach5:51 May24Behar6:49
Oct19Lech-Lecha5:46 May31Bechukotai6:52
Oct26Vayera5:41 Jun7Bamidbar6:54
Nov2Chayei Sara5:36 Jun8Shavuot8:03
Nov9Toldot5:33 Jun9Shavuot8:04
Nov16Vayetzei5:31 Jun14Nasso6:57
Nov23Vayishlach5:29 Jun21Beha'alotcha6:59
Nov30Vayeshev5:29 Jun28Sh'lach7:00
Dec7Miketz5:30 Jul5Korach7:00
Dec14Vayigash5:33 Jul12Chukat7:00
Dec21Vayechi5:36 Jul19Balak6:58
Dec28Shemot5:39 Jul26Pinchas6:56
Jan4Vaera5:42 Aug2Matot-Masei6:52
Jan11Bo5:47 Aug9Devarim6:48
Jan18Beshalach5:52 Aug16Vaetchanan6:43
Jan25Yitro5:57 Aug23Eikev6:38
Feb1Mishpatim6:01 Aug30Re'eh6:32
Feb8Terumah6:05 Sep6Shoftim6:25
Feb15Tetzaveh6:09 Sep13Ki Teitzei6:19
Feb22Ki Tisa6:13 Sep20Ki Tavo6:12
Mar1Vayakhel6:17 Sep27Nitzavim6:05
Mar8Pekudei6:20 Sep29Rosh Hashana6:03
Mar15Vayikra6:22

← 5778   Candle-lighting times are 18 minutes before sunset.   5780 →